Bota al contingut principal

La moció presentada pel president del Consell Municipal de Comerç i regidor de Promoció Econòmica, Emili Altur, instava a l’ajuntament de Burjassot a manifestar la seua total oposició a l’obertura de centres comercials situats en el seu terme municipal i a no acollir-se a la normativa valenciana de llibertat d’horaris en zones turístiques.
 
Per al regidor de Compromís encarregat de la gestió de la  Promoció Econòmica de Burjassot, Emili Altur, “L’oposició de l’ajuntament a aquesta mesura és totalment coherent amb les polítiques locals que estem duent a terme de donar suport al xicotet comerç i de protecció del teixit empresarial de Burjassot”.
 
Per al col·lectiu Compromís de Burjassot, “el reconeixement de ZGAT porta implícit la llibertat d’horaris per donar servei a aquesta afluència de turistes i, nosaltres, per convicció política no podem donar-li suport. A més a més, el sector econòmic de Burjassot és fonamentalment comercial i hem de seguir fomentant la seua permanència i sostenibilitat” i han afegit la que “la corporació municipal no està per obeir  als interessos de les grans superfícies oferint una espècie de barra lliure i asfixiant, al mateix temps, a treballadors i treballadores fent impossible la conciliació familiar i laboral, així com al xicotet comerç”.
 
 
La llei
 
Després que al juliol el Parit Popular aprovara mesures legislatives de liberalització comercial i de foment de la internacionalització empresarial, deixava en mans de les administracions locals la determinació de zones de gran afluència turístiques (ZGAT) que obligava a liberalitzar els horaris a poblacions en les que s’acredite una concentració suficient, quantitativa o qualitativament, de places en allotjaments i establiments turístics o bé en el nombre de segones residències respecte a les que constitueixen residència habitual; també que haja estat declarat Patrimoni de la Humanitat o en què es localitze un bé immoble d’interès cultural integrat en el patrimoni històric artístic; que limiten o constituïsquen àrees d’influència de zones frontereres;  que la localitat siga pròxima a àrees portuàries en les que operen creuers turístics i registren una afluència significativa de visitants; que constituïsquen àrees el principal atractiu siga el turisme de compres o bé, quan concórreguen circumstàncies especials que així ho justifiquen.