Anar directament a les notícies

Pedreguer recupera parcialment el servei de farmàcia en horari de nit

Publicat el en Governs amb Compromís

El passat 22 d’octubre, l’Ajuntament de Pedreguer va mostrar la seua disconformitat amb la decisió dels farmacèutics de Pedreguer de tancar les farmàcies de 22,00 a 8,00, i va adreçar un escrit al col·legi de farmacèutics indicant que el tancament del servei de guàrdia nocturna de l’ambulatori no és definitiu, però encara que es fera definitiu l’acord de tancament del centre de salut en horari nocturn, no implica que també es tanquen les farmàcies en aquesta franja horària, com demanen els titulars farmacèutics de Pedreguer. Aquestes al·legacions no van estar ateses, i el passat 4 de desembre, l’Ajuntament de Pedreguer es va adreçar de nou al col·legi de farmacèutics d’Alacant interposant un Recurs d’Alçada en contra de la decisió presa i perquè l’òrgan competent de la Conselleria de Sanitat ratificara o desautoritzara la mateixa.
Finalment, l’Agència Valenciana de la Salut ha estimat parcialment aquest recurs, posant fi a la via administrativa i donant dos mesos per interposar, si es desitja, un recurs contenciós administratiu en contra d’aquesta mesura.
El secretari autonòmic, Manuel Escolano, que signa la resolució, i amb qui es va reunir l’Alcalde el passat 15 de gener per tractar aquest tema i altres (com el tancament dels centres de salut per la nit, la construcció del nou centre de salut o les males condicions del centre en ús), dictamina que “la prestació del servici d’urgències pot prestar-se com es feia rellevant-se entre les farmàcies de cada municipi o rellevant-se entre totes les Oficines de farmàcia de la zona farmacèutica [zona 4, Gata i Pedreguer], de manera que sí que es poden rellevar les oficines de la zona farmacèutica, però hauran de prestar servici d’urgència totes i de manera que el servici d’urgència, de es preste als dos municipis, sense que siga admissible que en un quede només horari ampliat, com succeiria en el cas de Pedreguer. (…) Els servicis d’urgència tenen, per tant, caràcter de mínims, per la qual cosa encara que a Gata de Gorgos hi haja sempre una oficina de farmàcia en servici d’urgència no es pot privar el municipi de Pedreguer d’este servici amb la periodicitat que correspon al rellevar-se entre si totes les oficines de farmàcia de la zona farmacéutica núm. 4.

En conseqüència, s’han de rellevar totes les Oficines de farmàcia de la Zona farmacèutica, de manera que s’alternen tant les Oficines de farmàcia que presten el servici farmacèutic d’urgència com els municipis en què es presten, sense que cap resulte perjudicat de manera que, encara que a Gata de Gorgos hi haja una oficina de farmàcia de guàrdia tots els dies, a Pedreguer n’hi haja tots els dies que per torn li corresponga.”

És a dir, que les 5 farmàcies de la zona, 3 de Gata i 2 de Pedreguer, hauran de tornar-se en el servei d’urgències nocturnes, alternativament.

Des de l’equip de govern de Pedreguer han manifestat que estudiaran la resolució, però entenen que, almenys, els ciutadans de Pedreguer no estaran privats totes les nits d’aquest servei, cosa que succeïa des de l’1 de gener amb els torns aprovats pel col·legi de farmacèutics.