Anar directament a les notícies

Intervenció de l’Alcalde en el debat sobre la moció contra l’avantprojecte de la llei d’administracions locals

Publicat el en Governs amb Compromís

La moció es va aprovar en el plenari ordinari de març amb el vot en contra del PP

“Per tancar el debat, puntualitzar-li algunes coses que ha dit, i resumir per què l’equip de govern donarà suport a aquesta proposta:

Pel que fa a les DIPUTACIONS:

La reforma que proposa el govern del PP parteix d’un concepte erroni: les Diputacions han d’estar per damunt dels ajuntaments, és a dir volen prevaler la democràcia indirecta (la no electa pel poble) per sobre dels verdaders representants, aquells que han estat escollits per la ciutadania per a governar als seus ajuntaments, es a dir, els regidors i regidores.

Les diputacions assumiran les competències dels municipis de menys de 20.000 habitants que no puguen fer-ne front. Llevant les competències que tenen els ajuntaments en educació, sanitat i serveis socials, es preveu un estalvi de 7.129 milions d’euros en tres anys. Mentre que el cost ANUAL de les Diputacions és de 22.000 milions. Les diputacions són Institucions que no són pròximes a la ciutadania i que es trien de forma indirecta. S’allunya al ciutadà dels centres de decisió i disminueix la participació i la democràcia directa. Les diputacions augmenten el seu poder, no per racionalitzar l’administració local, sinó per concentrar el poder en el bipartidisme i propiciar polítiques caciquils.

En compte d’aglutinar les competències en institucions allunyades de la ciutadania, sense proximitat ni mecanismes de control, deuria possibilitar buscar l’eficiència en els serveis a través d’acords entre ajuntaments per a prestar serveis, ja que així no es perdria el contacte amb les persones.

Hi ha dos models alternatius, mentre nosaltres optem per rescatar persones, el Partit Popular ha optat per rescatar a les Diputacions.

Respecte als SALARIS:

Es redueixen els salaris només en les grans ciutats i es discrimina a la majoria de pobles petits (on es cobrava molt poc), per tant llevar el salari als pobles xicotets és una mesura testimonial i demagògica. És limiten els alliberaments en municipis mitjans i petits, mentre que a les grans ciutats, com València, poden alliberar fins a 300 persones. La senyora Botella, a Madrid, disposa de la bonica xifra de 167 assessors…
El tema dels sous, del nombre de regidors i alliberats és demagògia perquè suposa el 2% de l’estalvi. Un secretari d’estat cobra segons la FEMP entre 73.682,84 € i 81.155,04 €… En alguns casos també pot passar que els salaris pugen, com per exemple a Sagunt o Vila Real.

Quant a l’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:

La inclusió dintre de la llei de bases d’allò que diu la llei d’estabilitat pressupostària, és la traducció a nivell local de l’article 135 de la Constitució, eixe que en una nit es van posar d’acord PP i PSOE per canviar. Es deixen a expenses dels Pressupostos Generals de l’Estat transferències i competències als ajuntaments, amb la consegüent inseguretat jurídica per als propis ajuntaments a l’hora de confeccionar els seus pressupostos.

Limita la despesa per a no enviar recursos sense saber si l’ajuntament pot pagar o no. És a dir, si l’ajuntament té estabilitat o superàvit també s’aplicarien les mesures de reducció de despesa.

És vol reproduir la reforma de la constitució que prima pagar el deute abans que atendre serveis i rescatar persones, també a nivell municipal.

En fi, pel que fa a COMPETÈNCIES PRÒPIES:
Sanitat i Educació passen a ser únicament de titularitat autonòmica: EPAs, Conservatoris, Escoletes Infantils, benestar social (dona, joventut, atenció al major, teleassistència, menjar a casa, etc…) poden desaparèixer si no les transfereix conselleria dotades pressupostàriament….

El 31% de reducció en la clarificació de competències ÉS un retall, per què les Conselleries no dotaran eixes competències impròpies (i si les doten, no és tracta d’un estalvi)

I quant a MANCOMUNITATS I CONSORCIS:

Sols suposa un 1% de l’estalvi (a penes 73 milions d’euros a tot l’Estat Espanyol). Perden personalitat jurídica, que ha de ser assumida per diputacions o administracions locals. Les empreses publiques, o mixtes, que tinguen pèrdues hauran de liquidar-les.
Aquest atac frontal al municipalisme acabarà suposant més retallades als drets bàsics de la ciutadania, si fins ara la Generalitat deu diners a l’Ajuntament, amb aquesta reforma els deurà directament al ciutadà.”

Al plenari també es van desestimar, amb l’abstenció del PP, dos recursos contra l’adjudicació de la concessió de l’aigua el mes de febrer a TECVASA, presentats per Aguas de Valencia i AQUALIA.