Anar directament a les notícies

Ontinyent aconsegueix tancar la liquidació del 2012 amb un romanent positiu

Publicat el en Governs amb Compromís

El 28 de febrer del 2013, el regidor d’hisenda Josep Francés, aprovava l’expedient de liquidació del pressupost municipal de l’any 2012, així com el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2012.

Com ja es conegut, després de 4 exercicis consecutius liquidant amb un romanent negatiu de tresoreria de:

Romanent tresoreria negatiu a 31/12/2008   -2.757.532,58 euros.

Romanent tresoreria negatiu a 31/12/2009   -1.437.299,36 euros.

Romanent tresoreria negatiu a 31/12/2010   -2.312.468,38 euros.

Romanent tresoreria negatiu a 31/12/2011   -1.450.628’39 euros.

L’exercici 2012, s’ha tancat amb un romanent positiu de 1.138.458,70€ , canviant substancialment la tendència dels darrers 4 anys (govern del partit popular) i demostrant amb resultats la millora de la gestió que de l’àrea d’hisenda està fent el Govern d’Ontinyent.

El resultat pressupostari ajustat ha estat superior als 3,9 milions d’euros, analitzant les dades tenim

 • Per una part s’han incrementat els ingressos, bàsicament per l’ increment de la participació d’ingressos de l’estat i per la contractació del préstec de proveïdors.
 • Per altre costat s’ha aconseguit contindre la despesa respecte de l’ inicialment pressupostat a tots els capítols: personal, despesa corrent, despeses financeres, transferències…
 • D’aquest resultat pressupostari prop d’1,3 milions corresponent a inversions amb finançament afectat, pel que s’ha incorporat al pressupost del 2013 (inversions que s’executaran al 2013)
 • Cal ressenyar que el romanent de tresoreria positiu ve condicionat per un increment significatiu de la dotació de dubtós cobrament, prop de 600.000 euros.  Dada que ens indica la dificultat de veïns i veïnes per fer front al pagament dels diferents impostos i taxes; i ens obliga a preveure una situació similar per al 2013.

  Ha estat un resultat bo, que canvia la tendència de l’anterior legislatura i que denota la serietat en la gestió dels recursos públics que la regidoria d’hisenda del Govern d’Ontinyent està duent a terme.

   

  Davant el debat creat al voltant de si aquest milió de romanent de tresoreria deuria d’anar a amortitzar préstecs (com fixa el govern d’Espanya i el propi pla d’ajust que aquest ajuntament va aprovar) o si deuria destinarse a inversions i polítiques de foment de l’ocupació, reactivació econòmica, la regidoria d’hisenda aposta per garantir la continuïtat:

  1-Garantir la continuïtat en el pagament a 30/40 dies a proveïdors com una prioritat fonamental.

  2-Garantir la continuïtat de romanent positiu a la liquidació del 2013 com a mesura d’estabilitat.

  3-Garantir la continuïtat del pla de reactivació econòmica i foment de l’ocupació al pressupost del 2014.

  Es per això que apostem per ser prudents, analitzar l’execució del pressupost a 30 de juny, valorar l’amortització del préstec de legislatura quin import ens lliurarà al pressupost del 2014 per garantir partida per al Segon pla de reactivació econòmica, valorar possibles inversions que pogueren realitzar-se al 2013 i el seu impacte a l’economia i l’ocupació.

  En definitiva ha estat un bon resultat, però ni molt menys s’han acabat els deures, hem de seguir treballant en la mateixa línia per aconseguir els objectius proposats per COMPROMIS.