Bota al contingut principal

Godella és un dels pocs Ajuntaments de l’Horta que ha aconseguit reduir el deute durant l’any 2012. Dels 8.325.000 € que es devien en 2011, s’ha aconseguit rebaixar el deute en 664.000 €, quedant en el 2012, 7.661.000 €.
Tot i no estar d’acord amb les polítiques que dimonitzen l’endeutament públic, Compromís està demostrant la seriositat de la seua gestió, ja que som els responsables de la gestió d’al voltant del 45% del pressupost municipal de Godella. A més a més, tant en les àrees que gestionem (Personal, Educació, Consell Agrari , Esports i Agermanament) com en les decisions de l’equip de govern, estem treballant perquè les retallades i prohibicions dels governs de Madrid i de la Generalitat, no afecten als serveis que presta l’Ajuntament.
D’un costat, han baixat els ingressos per les aportacions de l’estat i per la recaptació d’impostos i tributs municipals i d’una altra banda, les despeses de personal estan congelades per llei i s’ha prohibit l’increment del deute.
Des de l’àrea de Personal s’està treballant per mantindre tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, i aconseguir una major eficàcia en el seu treball donat que les limitacions a la contractació del Sr. Rajoy dificulten cobrir baixes, atendre noves necessitats, etc… i tot el personal s’esta seleccionant a través de processos oberts un es valora la capacitat i el mèrit.
Des d’Educació hem incrementat l’oferta educativa de l’Escola per a Adults i hem consolidat i ampliat l’oferta formativa del Conservatori municipal introduint cada un any un curs o ofertant més places i més especialitats instrumentals. També estem treballant amb les Escoles de Godella per minimitzar els efectes de les retallades sobretot fen-nos càrrec de remodelacions que hauria de fer la Conselleria.
En l’àrea d’esports s’ha mantingut tota la oferta de cursos i escoles, i si be s’han hagut de retallar les subvencions als distints clubs esportius,
s’ha fet una aposta per l’esport base i aquelles activitats adreçades a
tota la població que gestiona directament l’Ajuntament.