Bota al contingut principal

La proposta plantejada per la regidora de Compromís al cap davant de Serveis Socials té com a objectiu que l’Ajuntament de Vila-real ajorne el pagament de l’impost municipal de plusvàlua a totes aquelles persones que hagen estat desnonades o que tinguen una dació en pagament. Mònica Alvaro, ha anunciat hui aquesta mesura, que presentarà al plenari del pròxim mes d’abril. “Es tracta”, explica Alvaro, “que aquelles persones que hagen estat desnonades o tinguen una dació en pagament puguen ser beneficiàries d’un ajornament de nou mesos en l’impost municipal sobre l’increment de valor de béns de naturalesa urbana, més conegut com plusvàlua municipal”. Després d’aquests nou mesos d’ajornament, aclareix la regidora, “si la situació de les persones afectades no millora, s’obrirà la porta a establir un pla personalitzat de pagaments, així com la derivació del cas als Serveis Socials municipals”.

D’aquesta forma, l’Ajuntament de Vila-real tracta de “mediar i alleugerar la pressió fiscal” sobre les famílies que, a més d’haver perdut sa casa, han de fer front a un impost que la regidora qualifica “d’injust” per a les famílies desnonades. “Es evident que l’increment de valor de l’habitatge –d’haver-hi algun- sobre la llar que les famílies es veuen obligades a abandonar no redunda de cap de les maneres en el benestar de les persones que es veuen forçades a perdre l’habitatge”, argumenta Alvaro.

“Ara per ara resulta impossible eximir a la ciutadania en risc d’exclusió social o desnonada del pagament d’aquestes plusvàlues, perquè això implicaria un canvi real en la llei d’hisendes locals més enllà de les parques mesures establides pel Reial Decret 6/2012, però l’Administració local, com a l’entitat més pròxima a la ciutadania, no pot agreujar la situació que estan patint milers de ciutadans i ciutadanes, que a la desgràcia de veure’s desnonats de les seues cases, perdre l’habitatge, i moltes vegades continuar sent deutors de l’entitat de crèdit que els va finançar, han d’afegir el ser deutors i/o deutores de l’Administració municipal en el cas de no haver liquidat l’impost sobre l’increment de valor de béns de naturalesa urbana”, relata la regidora de Serveis Socials. En aquest sentit, l’edil valora que mesures com l’ajornament de nou mesos en el pagament d’aquest impost són necessàries per a corregir “aquest contrasentit”.

“Ajornar el pagament, fer un pla personalitzat i una derivació als Serveis Socials municipals si s’escau és una proposta que permetrà que els i les afectades per la plusvàlua puguen obtenir una ajuda davant del tracte injust que actualment reben per part de l’Estat central, que és qui marca la llei”, assenyala Alvaro. “Actualment”, afegeix, “des de Serveis Socials ja estem ajudant moltes famílies a mantenir les seues cases, bé amb ajudes socials o bé mitjançant altres programes com ara el servei d’assessorament jurídic per als desnonats, i ara aquest senzill procediment que aprovarem al pròxim ple se sumarà a la resta d’iniciatives preses pel consistori per ajudar les famílies”.

La regidora destaca que aquesta moratòria de nou mesos des que entre en vigor la mesura, juntament amb la resta d’iniciatives impulsades per l’Ajuntament de Vila-real, són “eines vitals en la lluita d’aquest equip de govern en favor de la ciutadania més afectada per la greu situació econòmica”.