Anar directament a les notícies

Arxiu / Dia: 30 de desembre de 2016

El Consell aprova l’avantprojecte de Llei de contractes d’integració de la producció ramadera

El Consell ha donat la seua conformitat a l’avantprojecte de Llei de la Generalitat de contractes d’integració en l’àmbit de la producció ramadera. Una vegada aprovat pel Consell, l’avantprojecte de llei serà remès al Consell Econòmic i Social i al Consell Jurídic Consultiu perquè determinen els dictàmens oportuns. A més, es traslladarà també a les organitzacions agràries i ramaderes més…

El Consell aprueba el anteproyecto de Ley de contratos de integración de la producción ganadera

El Consell ha dado su conformidad al anteproyecto de Ley de la Generalitat de contratos de integración en el ámbito de la producción ganadera. Una vez aprobado por el Consell, el anteproyecto de ley será remitido al Consell Econòmic i Social y al Consell Jurídic Consultiu para que determinen los dictámenes oportunos. Además, se trasladará…

Jordi Navarrete: “Per al Govern del PP les comarques de Castelló no han existit en 2016”

Per Navarrete “sembla com si els representants electes del PP no vegen amb suficient claredat des d’allà on estiguen i en les comissions en què es troben, el abandonats que estem a les comarques castellonenques des de tots els punts de vista possibles“. Així Navarrete ha recordat el nul avanç, arran de diverses respostes parlamentàries…

Jordi Navarrete: “Para el Gobierno del PP las comarcas de Castelló no han existido en 2016”

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha lamentado el tiempo que se ha perdido en el primer año de “desgobierno” del Partido Popular al frente del Ejecutivo de España y la falta de inversiones –de forma especialmente intensa y clara- en las comarcas de Castelló. Para Navarrete “parece como si los representantes electos del PP…

Compromís se suma a la iniciativa por un Tribunal Constitucional equilibrado entre hombres y mujeres

El Síndico del Grupo Parlamentario Compromís, Fran Ferri, ha mostrado el apoyo de su grupo a la iniciativa de varias organizaciones feministas y del mundo judicial para que la próxima renovación del Tribunal Constitucional permita avanzar hacia el equilibrio entre hombres y mujeres en la composición del órgano judicial. Actualmente, el Tribunal está compuesto por…

Compromís se suma a la iniciativa per un Tribunal Constitucional equilibrat entre homes i dones

El Síndic del Grup Parlamentari Compromís, Fran Ferri, ha mostrat el suport del seu grup a la iniciativa de diverses organitzacions feministes i del món judicial per tal que la pròxima renovació del Tribunal Constitucional permeta avançar cap a l’equilibri entre homes i dones en la composició de l’òrgan judicial. Actualment, el Tribunal està compost…