Anar directament a les notícies

Arxiu / Dia: 13 de desembre de 2016

Igualtat destinarà 1,5 milions d’euros en 2017 per millorar la xarxa de centres de protecció de menors

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assegurat que, en els Pressupostos de 2017, les inversions per millorar la xarxa de centres de protecció de menors arribaran al milió i mig d’euros, dels quals per a infraestructures a Alacant es disposarà d’un total de 581.000,00 euros que es destinaran, entre altres…

Igualdad destinará 1,5 millones de euros en 2017 para mejorar la red de centros de protección de menores

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que, en los Presupuestos de 2017, las inversiones para mejorar la red de centros de protección de menores alcanzarán el millón y medio de euros, de los que para infraestructuras en Alicante se dispondrá de un total de 581.000,00 euros que se…

Economia avança en la creació de la Finestra Única d’Atenció a l’Inversor

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, ha celebrat una reunió per a donar a conèixer l’esborrany de l’avantprojecte de llei per a la creació d’una Finestra Única de Suport a l’Inversor (VID) abans de procedir a la resolució d’inici del Conseller, que es preveu la setmana vinent. La reunió, convocada per la…

Economía avanza en la creación de la Ventanilla Única de Atención al Inversor

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo ha celebrado una reunión para dar a conocer el borrador del anteproyecto de ley para la creación de una Ventanilla Única de Apoyo al Inversor (VID) antes de proceder a la resolución de inicio del conseller, que se prevé la próxima semana. La reunión, convocada…

Oltra: “El Clúster Nàutic és una magnífica oportunitat per obrir nous camins per millorar el teixit productiu i generar ocupació”

La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que el Clúster Nàutic d’Alacant “és una magnífica oportunitat per obrir nous camins per millorar el teixit productiu d’Alacant i generar ocupació de qualitat que disminuïsca la temporalització deguda a l’estacionalització”. La vicepresidenta, que ha assistit a la presentació del Clúster…

Oltra: “El Clúster Náutico es una magnífica oportunidad para abrir nuevos caminos para mejorar el tejido productivo y generar empleo”

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que el Clúster Náutico de Alicante “es una magnífica oportunidad para abrir nuevos caminos para mejorar el tejido productivo de Alicante y generar empleo de calidad que disminuya la temporalización debida a la estacionalización”. La vicepresidenta, que ha asistido a…

Les Corts aprueban la enmienda de Compromís y PSPV para construir el Centro Sanitario Integral en la Hoya de Buñol-Chiva

La diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Sanidad en las Corts, Isaura Navarro, ha explicado que “hoy se ha aprobado en Comisión de Economía la enmienda conjunta, nuestra y del PSPV, a los presupuestos de la Generalitat que incorpora el mandato a la concesionaria de salud en Manises para que lleve a…

Les Corts aproven l’esmena de Compromís i PSPV per construir el Centre Sanitari Integral a la Foia de Bunyol-Xiva

La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió de Sanitat en les Corts, Isaura Navarro, ha explicat que “hui s’ha aprovat en Comissió d’Economia l’esmena conjunta, nostra i del PSPV, als pressupostos de la Generalitat que incorpora el mandat a la concessionària de salut a Manises per a que porte a terme la construcció…

Compromís celebra que por fin se pueda poner en marcha las obras del post-trasvase Júcar-Vinalopó

Compromís celebra que por fin se haya escuchado la voz de los agricultores y que con la decisión de recuperar el embalse regulador del Toscar puedan comenzar las obras que aportarán agua del Júcar al Vinalopó, presupuestadas para 2017 en 5,5 millones de euros. La coalición se felicita del paso dado por el Govern del…

Compromís celebra que per fi es puga engegar les obres del post-transvase Xúquer- Vinalopó

Compromís celebra que per fi s’haja escoltat la veu dels agricultors i que amb la decisió de recuperar l’embassament regulador del Toscar puguen començar les obres que aportaran aigua del Xúquer al Vinalopó, pressupostades per a 2017 en 5,5 milions d’euros. La coalició es felicita del pas donat pel Govern del Botànic per a finançar…