Anar directament a les notícies

Compromís reclama la transferència dels serveis sanitaris depenents d’Institucions Penitenciàries

Publicat el en Sanitat i Benestar

 

 La portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciat la presentació d’una Proposició no de Llei en Les Corts per a instar al Consell a què reclame al govern central la transferència dels serveis i institucions sanitàries depenents d’Institucions Penitenciàries.

 

Segons ha assenyalat Oltra, la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut de l’any 2003, en la seua disposició addicional sisena, estableix la transferència a les comunitats autònomes dels serveis i institucions sanitàries dependents d’institucions penitenciàries.

 

En concret esta norma diu que “els serveis sanitaris dependents d’institucions penitenciàries seran transferits a les comunitats autònomes per a la plena integració en els corresponents serveis autonòmics de salut. A aquest efecte, en el termini de 18 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i mitjançant el corresponent Reial Decret, es procedirà a la integració dels serveis sanitaris penitenciaris en el Sistema Nacional de Salut, d’acord amb el sistema de traspassos establerts pels Estatuts d’Autonomia”.

 

“Deu anys després – ha assegurat Oltra – segueix sense realitzar-se esta transferència i els serveis sanitaris dins dels establiments penitenciaris continuen depenent de l’administració central, incomplint-se així la legislació vigent”.

 

Compromís també traslladarà al govern central a través del seu diputat en el Congrés Joan Baldoví l’exigència de la transferència dels serveis sanitaris, depenents d’Institucions Penitenciàries, una transferència que hauria de vindre acompanyada de la corresponent dotació econòmica.

 

Així mateix Oltra ha demanat la compareixença del conseller de Sanitat, Manuel Llombart, en Les Cortsper a què explique en seu parlamentària el conveni sobre salut pública en els centres penitenciaris que recentment ha signat amb el Ministeri de l’Interior.

 

Segons Oltra “el personal mèdic de centres penitenciaris amb què hem consultat ens ha constatat que és tracta d’un conveni molt estrany ja que no té dotació econòmica, exclou contractacions i té una vigència d’un any, com si tingués caràcter experimental. A més ens preocupa que el conveni establisca com a un dels objectius que es realitzen accions d’investigació amb els reclusos i volem que el conseller esclarisca per a quin tipus d’investigació va a usar-se a la població reclusa”.