Anar directament a les notícies

Compromís reclama al Consell que cobrisca les necessitats de personal no docent dels centres educatius

Publicat el en Educació i Cultura

La portaveu adjunta del grup parlamentari Compromís, Mónica Oltra, ha realitzat en Les Corts una reiteració de preguntes al Consell, en trobar “absurdes i insuficients” les contestacions rebudes al voltant de la dotació als centres educatius de personal no docent, aquell que realitza les tasques administratives.

Segons senyala Oltra “en un procés que està resultat bastant kafkià des de Compromís començàrem preguntant el 5 d’octubre de l’any passat a la Conselleria d’Educació sobre el temps mitjà que transcorre entre que la Conselleria acorda l’augment del personal no docent d’un IES, a petició del propi centre, i l’arribada efectiva al centre d’aquest personal. Si contrasten que es complisca eixe acord d’augment del personal i quin recursos aporten als centres que, per raons diverses, porten anys sense que els doten del personal no docent que necessiten”.

Educació es limità a contestar que ells fan la petició de personal no docent a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques que, al seu torn, és l’encarregada de sol·licitar l’informe econòmic pertinent a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

“Una resposta que no és mes que traure’s la responsabilitat de damunt al temps que no contesta al que preguntem, que són les dades sobre el temps mitjà en que es cobreixen estes necessitat de personal, i en eixe sentit hem realitzat la repregunta”.

“Així mateix –ha afegit la parlamentària- preguntàrem a la Conselleria d’Economia per quant de temps tarda en elaborar el preceptiu informe econòmic a petició de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a dur a terme l’augment del personal no docent en un IES i quina és la causa perquè este informe preceptiu es demore, la majoria de vegades, tant de temps”.

La Conselleria d’Economia respongué que els tràmits necessaris per a dotar llocs de treball de personal no docent adscrits a centres educatius es realitzen sense demora i amb la major celeritat possible, d’acord amb els procediments legalment establits.

“Cosa que sabem que no es certa, ja que hi ha centres esperant des de fa anys que els doten dels personal no docent que necessiten. Inclús hem sabut de casos com el del IES Rascanya de València que han hagut de recórrer al Síndic de Greuges per què no reben cap contestació de la Conselleria d’Economia sobre perquè està demorant-se tant la seua petició del personal no docent que precisen”.

“La Sindicatura de Greuges ha resolt dirigir-se a la Conselleria d’Economia per recordar-li l’obligació de contestar a la petició d’informació que li realitzen des del centre educatiu i en eixe sentit des de Compromís hem registrat una altra pregunta en Les Corts per conéixer quina ha esta la resposta del Conseller a esta petició del Síndic de Greuges”.

“Amb tot açò es constata com des del govern del PP no es creu en l’educació pública, i mentre es gasten els diners realitzant concerts a instituts de secundària privats no doten als centres públics dels recursos més bàsics que necessiten per al seu funcionament”, ha conclòs Oltra

24 de gener del 2011