Bota al contingut principal

La candidata de Compromís, Mónica Oltra, ha remarcat hui que “davant la deixadesa i l’abandonament a què ha sotmés el govern del Partit Popular els serveis socials públics, des de Compromís apostem pel seu enfortiment com a garantia d’una societat més justa i amb més oportunitats per als seus ciutadans”.

“A través del nostre programa electoral -ha afegit la candidata de Compromís – ens comprometem a impulsar en la pròxima legislatura una normativa autonòmica que limite la privatització i externalització de serveis, recurs constant dels governs del PP”.

Segons Oltra “el nostre objectiu és l’enfortiment i millora de l’estructura pública de la xarxa de serveis socials, millora de la seua estructura organitzativa i l’establiment d’un pla de finançament estable mitjançant l’increment del pla concertat de serveis socials que gestionen els ajuntaments. Tot açò possibilitarà la projecció de programes i prestacions bàsiques socials adequades a les noves necessitats i demandes de la ciutadania”.

“Així mateix ens comprometem a través del nostre programa electoral a impulsar un nou Pla d’Ordenació dels Serveis Socials Generals i Especialitzats que atenga a la necessària comarcalització, municipalització i inclusió de la participació de la iniciativa social en la xarxa pública de serveis socials, així com al desenvolupament d’un Pla marc de millora i inclusió social per a zones i barris d’acció preferent”.

Per a la candidata de Compromís “des de l’administració pública s’han de crear plans sectorials per a col·lectius amb necessitats prioritàries entre els que es destaquen: menors, majors, immigració, discapacitats psíquiques i físiques o víctimes de violència de gènere. Així com la dotació de noves infraestructures assistencials, terapèutiques i rehabilitadores junt a programes especialitzats”.

Així mateix des de Compromís també s’aposta per la creació d’un mapa social de recursos i d’un Observatori Social que analitze i oriente les accions polítiques en matèria de benestar social que es realitzen des de l’administració

Per a Oltra “també s’ha d’establir la Carta de Drets Socials, com a instrument de participació i acció que servisca per a impulsar els drets a tenir una informació ràpida i clara, un tracte personalitzat, qualitat en els serveis públics, l’elecció del professional, la supervisió conjunta i l’equilibri territorial. Així com la necessitat de fer efectiu el dret a una renda de ciutadania, reformant l’actual legislació.