Bota al contingut principal

El regidor d’hisenda, Joan Gilabert, de Compromís explicava que “la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de febrer de 2014 ha declarat contrari al Dret comunitari l’Impost”.

Aquest impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), l’anomenat “cèntim sanitari”, que es cobrava com a impost indirecte en la venda d’hidrocarburs (gasolines, gasoils, combustible de calefacció, etc) s’ha declarat contrari al dret.

Des de Compromis, s’ha destacat que es simptomàtic escoltar declaracions com “de falta de bona fe i poc respectuós amb la veritat, qualifica la Comissió Europea la gestió del Ministre Montoro en la seua primera etapa al front del Ministeri d’Hisenda als governs de Jose Mª Aznar, amb 13.000 milions d’euros recaptats de forma irregular”.

La Sentència és aplicable en tota Espanya i l’Estat està obligat a la devolució íntegra de les quantitats cobrades a l’excés.

Les quantitats que es reclamaran son una mitjana de 36€/metre cúbic entre l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de desembre -1 de gener de 2002- i l’eliminació del mateix que es va produir amb data 31 de desembre de 2012.

Segons informava el regidor d’Hisenda, Joan Gilabert, “l’Ajuntament d’Ontinyent té una despesa anual en combustible propera als 40.000 euros, que suposaria una devolució d’uns 3.000 euros per al període dels exercicis 2010 a 2012 encara no prescrits; i d’altres 9.000 euros per al període ja prescrit que està estudiant-se la conveniència o no d’interposar la reclamació patrimonial contra l’Estat Espanyol”.