Bota al contingut principal

Tot i que en maig del 2013 ja s’enregistraren algunes queixes al voltant de la inactivitat del conveni subscrit entre la FEMP i algunes entitats bancaries al respecte de l’anomenat conveni “Fons Social d’habitatges per a famílies en dificultats” cal dir que des d’aleshores els convenis estan paralitzats i no es signa cap lloguer auspiciat per aquest conveni que va involucrar en gener del 2013 un seguit de municipis arreu de l’Estat espanyol que no han vist correspostes les seues demandes.

En gener del 2013 als ajuntaments ens requerien que aprovarem a corre cuita, l’adhesió a d’aquest Fons Social d’Habitatge que pretenia dotar-se de 6000 llars arreu de l’estat espanyol i que facilitaria l’accés a lloguers a baix preu a famílies amb dificultats. Foren concretament la  FEMP i l’anomenat Tercer Sector (diverses entitats bancaries) qui sota la garantia del govern central anaven a oferir lloguers per a famílies desnonades o amb una greu manca de recursos. Així s’establia un mínim de lloguer de 150 euros mensuals i un màxim de 400, i mitjançant informe dels Serveis Socials municipals, s’adjudicarien els habitatges.

Estem en octubre del 2014 i novament el govern de Rajoy ha jugat amb les esperances de milers de famílies que després d’un desnonament o una manca de poder adquisitiu per fer front a un lloguer, han vist com l’Estat els donava l’esquena i que la banca –en molts casos la mateixa que els va furtar l’habitatge- no feia res per ajudar-los després de ser rescatada.

Des de Compromís no anem a consentir que es prenga el pèl d’aquesta manera a la ciutadania” ha manifestat Climent, “sinó que seguirem alçant la veu per les persones que avui no tenen casa. Amb un excés d’habitatge buit i una situació desesperada per a milers de famílies, no romandrem callats fins que el govern del PP s’atenga al que va prometre”.