Anar directament a les notícies

Igualtat destina 51,5 milions d’euros per a dependència, centres i programes d’igualtat en la diversitat

Publicat el en Governs amb Compromís Llibertat i Igualtat

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha destinat en el mes d’octubre 51.572.489 euros al pagament de diferents serveis i prestacions, entre els quals destaquen els destinats a la nòmina de dependència, els pagaments per Renda Garantida, manteniment de centres per a diferents col·lectius i els pagaments per a programes d’igualtat en la diversitat. cal ressaltar que d’aquests pagaments més de 24 milions d’euros estan destinats a ajudes directes que es donen a les persones.

Mónica Oltra, Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha assenyalat que la nova política de pagaments de l’actual Consell “suposa un canvi de model de les polítiques socials”, amb unes prioritats “diferents” a l’anterior govern, “rescatant persones, passant de la mercantilització i l’arbitrarietat a la universalitat, el municipalisme i la garantia de drets.”

La nòmina corresponent al mes d’octubre ja s’ha abonat i ha suposat un desemborsament de 20’5 milions d’euros, dels quals 9’7 milions corresponen a endarreriments i 388.809 euros s’han pagat a hereus. cal recordar que el pagament a les persones en situació de dependència, actualment, es cobra puntualment a final de mes, enfront del retard de fins a tres mesos que es donava amb l’antic govern.

La Tresoreria de la Generalitat també ha autoritzat el pagament de 2.705.988 euros per a Renda Garantida i 545.000 euros en concepte de prestacions per acolliment familiar, a més de 89.460 per a ajudes a dones víctimes de violència de gènere. En concepte d’ajudes directes a persones també s’han abonat 585.386 euros per prestacions econòmiques individualitzades per a l’atenció en residències.

Així mateix, destaquen els 25 milions d’euros abonats durant octubre per a finançar centres d’atenció a dones, persones amb diversitat funcional, majors i persones menors d’edat, a través de convenis, concerts amb entitats sense ànim de lucre, entitats locals, gestió integral i accessibilitat.

Entre altres pagaments, s’ha autoritzat l’abonament de 700.839 euros per a finançar programes d’igualtat en la diversitat, concretament el programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano, la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bissexuals i interssexuals, programes de famílies, d’atenció a les víctimes de violència d’odi i programes per a la defensa i promoció de la diversitat familiar.

cCl destacar que és la primera vegada que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives subvenciona a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport a la igualtat en la diversitat i que permeten l’engegada de projectes destinats a la defensa de la diversitat sexual, familiar, ètnica, cultural, religiosa i de culte.