Anar directament a les notícies

La cooperació consolida la seua recuperació en el pressupost amb un increment del 40%

Publicat el en Governs amb Compromís Llibertat i Igualtat

El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha comparegut en la comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda dels Corts, intervenció que ha realitzat per mitjà de videoconferència des d’Alacant, per a explicar els pressupostos del seu departament per a l’any que ve.

Alcaraz ha presentat en Les Corts els pressupostos del seu departament per a 2017, que experimenten un increment del 31,6% i aconsegueixen un total de 34,7 milions d’euros per a l’any que ve, “amb l’objectiu d’aconseguir metes ambicioses amb pocs recursos”, ha subratllat el conseller.

“Esta pujada -ha assenyalat el conseller- es deu principalment a l’augment de l’àrea de Cooperació al Desenrotllament que, amb este important increment en els recursos, suposa més de la meitat del pressupost de la conselleria”.

Alcaraz ha destacat que el pressupost destinat a la Cooperació Internacional al Desenvolupament “puja un 40% en 2017, com a eix central del Govern del Botànic centrat en les persones, la qual cosa representa un total de 18,7 milions d’euros per a continuar recuperant la imatge de la cooperació en la Comunitat”.

El conseller ha ressaltat el treball realitzat i les coses aconseguides fins ara en esta primera etapa de creació i consolidació de la conselleria i ha assegurat que “encara queda molt per fer per a aconseguir restituir la bona imatge de la Comunitat Valenciana i estabilitzar el funcionament democràtic de les nostres institucions”.

El conseller ha emfatitzat este canvi registrat en la forma de fer les coses “perquè la Generalitat torne a estar on sempre hagué d’estar: en la transparència i solidaritat; en la participació dels ciutadans en el disseny i aplicació de les polítiques públiques; en un autocontrol que evite comportaments corruptes; i en definitiva, en una atenció als valencians més pròxima i eficaç”.

Línia específica de fons recuperats del cas Blasco

En el cas concret de cooperació, el conseller ha volgut destacar que mentre l’any 2015 el Partit Popular destinava un 0,02% a esta àrea, en 2016 el nou Govern valencià va dedicar un 0,07% i per a 2017 representa ja un 0,11%.

“Estos dades suposen que la cooperació ha passat d’un pressupost de 3,8 milions en 2015 a 18,7 per a 2017, la qual cosa implica destinar per habitant 3,79 mentre que abans es destinaven 0,78, és a dir, quasi quatre vegades més”, ha apuntat Alcaraz.

Alcaraz ha recordat que la solidaritat valenciana “se situa en les polítiques de cooperació com a part fonamental del model social que volem: rescatar persones i consolidar els drets que comencem a reparar en 2016; incrementant la dotació de forma constant, a pesar de la precària situació pressupostària derivada d’un sistema de finançament discriminatori i injust que manté el govern d’Espanya”.

“Em sembla de justícia reconéixer l’esforç que està realitzant el govern valencià en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides”, ha volgut ressaltar Alcaraz durant la seua compareixença.

El conseller ha destacat que, a més de reforçar les subvencions destinades a ONGD per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament amb un augment de 4,7 milions d’euros, per a l’any que ve “es crea una línia específica dotada amb 138.000 euros relacionada amb els fons defraudats per corrupció del cas Blasco i que han sigut recuperats per la Generalitat a través de sentències judicials”.

Alcaraz ha explicat que esta línia “representa el compromís polític del Consell que estes quantitats es destinen a la solidaritat dels valencians i a les polítiques de cooperació, quantitat que, malgrat que no soluciona molts dels problemes, sí que serveix per a salvar l’honor de la solidaritat dels valencians”, ha assegurat el conseller.

Quant a l’atenció d’emergències davant de fenòmens naturals o catàstrofes humanitàries, el conseller ha assenyalat que el Comité d’Ajuda Humanitària d’Emergència (CAHE) “compta amb una dotació inicial de 300.000 euros que poden ser ampliables”.

Una altra novetat per a l’any que ve, “és la creació de dos noves línies de subvenció destinades a l’acció humanitària i a projectes de prevenció de desastres, conflictes i defensa dels drets humans, amb un import inicial de 100.000 euros”, ha dit Alcaraz.

Aposta per la transparència, la participació i l’atenció a la ciutadania

Alcaraz ha assenyalat que el pressupost contempla igualment l’aposta de la Conselleria per la transparència i la participació ciutadana, amb un pressupost de 3,22 milions d’euros i un increment del 34%.

En este sentit, s’inclouen instruments tècnics i jurídics especialitzats per a la gestió i la millora de la transparència i bon govern, així com per al compliment de les normes que s’han aprovat en la matèria. Així mateix, s’incrementen les línies de subvencions per a activitats en matèria de transparència i participació destinades a entitats locals i associacions, que incrementen en un 140% i un 50% respectivament, i que junt amb les ajudes a la cooperació, suposen 18,79 milions d’euros, un 54,2% del total del pressupost de la conselleria.

El conseller ha destacat que, junt amb l’augment del pressupost en l’àrea de cooperació i transparència, s’incrementen les partides destinades a Atenció Ciutadana, Qualitat i Inspecció de Serveis, “per a la millora dels instruments d’atenció ciutadana i l’increment de la dotació personal de la Inspecció General de Serveis, amb l’objectiu d’enfortir el màxim òrgan de control intern de l’Administració”, ha ressaltat Alcaraz.

Este programa, que s’incrementa un 23% respecte a l’exercici anterior, compta amb un pressupost de 6,22 milions d’euros, que representa quasi el 18% del total i que permet la prestació de serveis tan importants i fonamentals com el PROP, el 012, la millora de la qualitat dels serveis públics i la Inspecció de Serveis.

Alcaraz ha destacat “l’esforç pressupostari realitzat per a esmenar la situació d’infradotació de recursos humans que estaven patint estos serveis” i ha afirmat que “passarem en només dos anys dels 3 empleats que hi havia en la Inspecció de Serveis quan entrem al govern a 16 que hi haurà a finals de 2017 i amb l’objectiu d’incrementar al seu torn els llocs d’atenció en les oficines PROP”.

Al seu torn, s’inclouen tres línies destinades a la col·laboració amb universitats i societat civil per al desenrotllament de ferramentes tècniques per a la prevenció de les males pràctiques en l’Administració.

El conseller ha explicat també el nou programa pressupostari del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que comptarà amb 60.000 euros per a donar cobertura a este consell creat per la Llei 2/2015.

Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern

Pel que es referix a esta parcel·la, el conseller ha afegit que compta amb un pressupost de 1,45 milions d’euros “destinats a continuar estretint la col·laboració amb diverses entitats, ajuntaments, associacions i universitats públiques de la Comunitat en esta matèria amb l’horitzó de la nova Llei de Foment de la Responsabilitat Social i la posada en marxa d’accions en defensa del nostre autogovern”.