Bota al contingut principal

El diputat de Compromís a les Corts, Silverio Tena, ha presentat una proposta per tal que des del parlament valencià s’inste al Consell a impulsar mesures de discriminació positiva que fomenten que les joves estudien carreres universitàries cientificotècniques i també als graus superiors d’Indústria i Ciència a la Formació Professional (FP).

Segons Tena, “des dels anys 80 es ve reduint el nombre de dones que estudien carreres de caràcter científic–tècnic. Així, les dades de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats mostren que, al curs 2016-2017, a l’Estat espanyol, a l’àrea de Ciències Socials la presència de dones era de 59,51 per cent, molt similar a l’àrea de Arts i Humanitats amb un 61,40 per cent i a l’àrea de Salut amb un 69,71 per cent. Mentre que a l’àrea de enginyeria i arquitectura només hi va haver un 25,56 per cent de dones”.

D’altra banda, les dades de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València per al curs 2010 “mostren la mateixa tendència: mentre que el percentatge de presència de dones en carreres de l’àrea de coneixement d’Humanitats, Ciències Socials i Ciències de la Salut o Ciències Socials ronden el 70 per cent, representen tan sols entre un 20 i un 30 per cent en les carreres de tipus científic–tècnic, com són les enginyeries i les ciències pures”.

El diputat de Compromís ha explicat que “no és possible atribuir aquestes dades únicament a les decisions individuals de les joves a l’hora d’escollir carrera, ni tampoc és possible circumscriure a l’edat universitària el moment en el qual es produeix la desconnexió amb aquest tipus d’itineraris. Les dades reflecteixen un problema subjacent que recorre de forma transversal a la societat. I és que, tal com recull l’informe Dona i Ciència de gener de 2017 del Consell Valencià de Cultura, el 63 per cent dels espanyols creu que les dones no serveixen per a científiques d’alt nivell”.

“Aquest estereotip de gènere, que considera que els homes estan més capacitats per a tasques cientificotècniques i les dones per a tasques socials, reprodueix els rols de gènere tradicionals i socialitza a les joves en què un itinerari científic o tècnic, en formació professional, batxillerat o universitat, no és l’adequat per a elles. Per això també considerem que cal ampliar i aprofundir en les campanyes de sensibilització que posen de manifest la importància de la dona en la ciència i la innovació, actualment i al llarg de la història. L’impuls d’estes campanyes en les edats més primerenques és fonamental perquè tinga sentit l’aplicació de mesures de discriminació positiva en l’edat adulta”.

“I, evidentment, també cal insistir en mesures com promoure la corresponsabilitat laboral i familiar en els àmbits científics i investigadors, meritant les cures per a la vida i atorgant permisos de maternitat i paternitat iguals en durada i obligatoris per als homes”, ha conclòs el diputat Silverio Tena.