Bota al contingut principal

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l’IVACE, destinarà enguany un total d’1,6 milions d’euros per a promoure la implantació de les energies renovables i biocarburants entre les empreses i entitats del nostre territori.

Tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), l’IVACE donarà suport amb subvencions a fons perdut de fins al 45% als projectes d’empreses i entitats sense ànim de lucre, que suposen la utilització dels recursos naturals.

A més, aquest percentatge podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitges empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les xicotetes empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.

El termini per a la presentació de projectes s’inicia el dijous, 3 de novembre i, segons ha explicat la directora general de l’IVACE, Júlia Company, “la seua finalitat és facilitar la implantació d’aquest tipus de fonts d’energia en el nostre teixit empresarial, en les nostres empreses i municipis i d’aquesta forma augmentar la participació de les fonts d’energia no contaminants en l’estructura energètica”.

Referent a açò, ha recordat que per al Consell “és prioritari evolucionar cap a un nou model energètic en el qual les energies contaminants derivades del petroli es vegen desplaces per fonts d’energia neta”.

Aquest programa compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu FEDER 2014-2020, a través de l’Eix Prioritari 4 “Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors”.

Actuacions que reben suport

El Programa d’Energies Renovables preveu donart suport a iniciatives que contemplen l’aplicació de panells solars per a la calefacció i l’aigua calenta (energia solar tèrmica), així com per a la producció d’electricitat per a cobrir les necessitats d’enllumenat, bombament o reg i instal·lacions aïllades de la xarxa (energia solar fotovoltaica).

També es podran presentar sol·licituds que suposen instal·lacions d’energia eòlica de xicoteta potència o sistemes mixts eòlic-fotovoltaics, a més d’instal·lacions eòliques aïllades.

En el cas de la biomassa, seran susceptibles de ser subvencionades les iniciatives que contemplen equips per a l’aprofitament de residus forestals, agrícoles i industrials tant per a usos industrials com per a ús domèstic. Pel que es refereix als usos industrials, es donarà suport a les iniciatives que utilitzen la biomassa per a la producció d’electricitat, cogeneració i per a ús tèrmic industrial.

En el cas de les aplicacions domèstiques i d’edificis, es donarà suport a aquells projectes que utilitzen la biomassa per a les instal·lacions de calefacció, per als sistemes de generació de fred i per a la producció d’energia tèrmica. A més, podran optar a aquestes ajudes els projectes d’aprofitament dels jaciments geotèrmics, així com l’energia minihidráulica i el biogàs.

Pel que es refereix als biocarburants, es donarà suport a la instal·lació de sortidors en estacions de servei o per a proveïment de flotes, per al seu consum en el sector transport, les plantes de producció de biodiesel o bioetanol a partir d’olis refinats o usats, cultius energètics o residus i també els parcs d’emmagatzematge per a la seua distribució.