Bota al contingut principal

Enfortir les mesures de prevenció d’incendis són “un gran desafiament” al mateix temps que “una gran responsabilitat” en què el Consell està compromés, ha subratllat la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, amb motiu de la inauguració dels nous cursos formatius per a unitats de vigilància, que s’ha celebrat en l’IVASPE (Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències) de Cheste.

La incorporació progressiva de bona part dels recursos del Pla de Vigilància Preventiva suposa la necessitat de realitzar unes jornades de formació a fi d’actualitzar coneixements, si és el cas, i d’exposar les novetats que hi haja en el funcionament per a la nova campanya.

Cebrián ha recordat que en 2016 la conselleria va iniciar una senda d’increment en hores de vigilància, especialment en els recursos de les unitats mòbils, amb un augment del 9% de les hores de presència en tot el territori.

Amb la nova campanya iniciada l’1 de març es reforça el servici de vigilància preventiva enfront del risc d’incendis forestals amb noves unitats de prevenció, un 2% més de pressupost i increment del període de vigilància en uns quants observatoris o nous equipaments, entre altres millores i novetats.

Quant al programa de formació inicial que ha inaugurat Elena Cebrián, es distribuïx en 12 dies de formació, quatre per cada demarcació. Estes jornades són específiques per a unitats de prevenció, per als operaris dels observatoris forestals es donaran més avant, quan es vagen a incorporar la major part.

L’estructura de la jornada està dividisca en dos parts. En la primera es recorden qüestions relacionades amb la prevenció de riscos laborals, a fi de complir amb la normativa vigent en esta matèria, fent insistència en la necessitat de la conducció segura i els riscos que les tasques que realitzen poden suposar.

La segona part és una formació més tècnica, en què després de recapitular sobre l’anterior campanya, es revisarà l’ús de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), l’enviament de missatgeria, l’explicació de les instruccions emeses per la direcció tècnica facultativa, així com els objectius per a la nova temporada.

Al marge d’estes jornades inicials de formació, a les unitats especialitzades se’ls donarà una formació específica en el maneig d’equips i sobre la seua utilització en cada una de les situacions que es puguen presentar.