Bota al contingut principal

Presidit per la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, el consell d’Administració de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) analitza aquest dijous, entre altres assumptes, l’informe de gestió i el compte de resultats de l’exercici 2016. El passat any ha sigut el primer gestionat íntegrament pel nou equip de govern que, entre altres mesures, va congelar la tarifa del Cànon de Sanejament que s’aplica en el rebut de l’aigua a més de dos milions de llars de la Comunitat Valenciana. La reunió se celebrarà a les 17:30 en la sala B2 del Edifici B0 de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre.

El nou equip ha treballat en la contenció del gasto i en el control exercit sobre les 482 plantes depuradores en funcionament. La bona gestió ha permés obtindre un resultat positiu d’explotació de 80,1 milions d’euros, i una significativa reducció, 70,8 milions d’euros, del deute històric que venia arrossegant l’entitat de passades legislatures. També s’ha apostat per la transparència, com pot comprovar-se a través del portal EPSAR Oberta, el segon posat en marxa en el sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat Valenciana.

Els resultats positius obtinguts facilitaran l’amortització de deute, 47,4 milions d’euros, i reprendre la senda inversora que s’havia perdut en els últims anys, la qual cosa permetrà fer front a l’envelliment de les instal·lacions, adequar els processos de depuració al nou marc legislatiu i dotar de depuradores als municipis de la Comunitat Valenciana. La inversió aprovada que està previst adjudicar en l’exercici 2017 és de 43,1 milions d’euros.

El control operacional sobre les instal·lacions ha permés que el compliment de la Directiva europea sobre depuració es complisca en un 98,7%, sent la Comunitat Valenciana una de les més destacades de l’estat espanyol. D’altra banda, cal indicar que l’aplicació dels principis de l’economia circular en l’ús sostenible del tractament de depuració ha permés valorar i reduir l’ús dels recursos naturals. En 2016, 3.600 parcel·les de cultiu es van veure beneficiades per les aportacions de matèria orgànica i nutrients dels llots que es van aplicar en elles; 30.000 hectàrees de terres de cultiu van ser regades per aigua tractada procedent de depuradora i es van evitar més de 14.000 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera com a conseqüència de l’energia elèctrica generada en les plantes depuradores.

El consell d’administració abordarà també la denúncia del conveni subscrit per l’EPSAR amb la Diputació de València 1997/CV/0123, per al finançament i gestió de les xicotetes depuradores de la província que són de titularitat de la Comunitat Valenciana. Els costos del conveni, que es pot consultar en el portal de transparència Epsar Oberta, ascendixen a 5,6 millions d’euros per a l’explotació de 59 depuradores.