Bota al contingut principal

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a municipis per a la realització d’obres en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions. La quantitat total destinada a les ajudes és de 1.467.060 euros. Cada sol·licitud presentada i aprovada tindrà assignats fins a 60.000 euros, com a màxim.

L’objectiu d’estes subvencions és treballar en conjunt amb les corporacions locals per a programar, executar i finançar les obres en matèria d’abastiment i sanejament de poblacions i defensa de marges en llits urbans per a impedir inundacions, tot això en els municipis directament afectats.

Les ajudes concedides per la Conselleria cobriran fins a un 90% del cost de les obres, amb un límit quantitatiu de 60.000 euros per projecte. A més es tindrà en compte la població del municipi sol·licitant. La concessió de les subvencions es realitzarà per mitjà de concurrència competitiva i tota sol·licitud estarà subjecta a la valoració a càrrec d’una comissió d’avaluació.

Per a accedir a les ajudes es tindran en compte els criteris següents:

– Pressupost de l’obra
– Urgència a atendre la necessitat
– Gravetat del problema mesurada en termes de població afectada
– Obres que complementen d’altres de ja executades o en execució
– Grau de compliment del municipi dels terminis

La convocatòria per a la sol·licitud de les subvencions eixirà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) en les pròximes setmanes i hi haurà un termini màxim de 15 dies hàbils per a sol·licitar-la. Es demana als interessats que preparen la documentació necessària, la qual es pot consultar en les bases reguladores de la subvenció en la següent adreça web: consultar ací.