Bota al contingut principal

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent ha presentat el Pla d’Acció per al Foment de la Seguretat Industrial a representants de la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (Femeval), la Federació d’Empresaris del Metall de la Província d’Alacant (Fempa), Col·legi d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials, l’Associació Valenciana d’Entitats d’Inspecció (ASEIVAL), UGT-PV, CCOO-PV, Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i Consell de Cambres.

Rafa Climent ha explicat que “aquest és un dels acords del Consell aprovats a finals de gener al Seminari de Govern de Sagunt, i l’objectiu és la prevenció i limitació de danys o perjudicis a les persones, béns o al medi ambient, derivats de l’activitat industrial, per la qual cosa és fonamental detectar i limitar les causes que originen aquests riscos”.

El conseller ha destacat que “s’han mantingut reunions amb els sectors implicats en la seguretat industrial, que han donat com a resultat el Pla d’Acció per al Foment de la Seguretat Industrial, com a document de treball consensuat. Aquest pla ens ha permès marcar unes línies d’acció prioritàries i, ara, de comú acord, es van a definir i concretar actuacions”.

Segons Climent, “en l’àmbit dels productes industrials, l’enfocament de la Unió Europea s’ha materialitzat en la progressiva substitució de la tradicional homologació administrativa per la certificació que realitzen les empreses, el que en la pràctica suposa que l’Administració siga capaç de verificar que les indústries compleixen amb els requisits. Per a això, volem comptar amb tots els agents implicats; és a dir, una política de col·laboració i de supervisió de baix a dalt”.

El Pla d’Acció per al Foment de la Seguretat Industrial proposa com a línies d’actuació la creació del Registre Industrial Valencià, la lluita contra l’intrusisme professional, incrementar la inspecció en aquelles instal·lacions que revesteixen major perillositat, controlar els productes industrials posats al mercat, o fomentar la informació en matèria de seguretat industrial, entre d’altres.

Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial

En aquest pla també es contempla la creació del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial, a l’efecte d’impulsar, coordinar els criteris, i prioritzar les actuacions de l’Adminstració en matèria de seguretat industrial. Aquest consell identificarà les prioritats d’actuació i línies de treball a desenvolupar.

El consell estarà compost per representants de la Conselleria d’Economia Sostenible, de cadascuna de les federacions empresarials, del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials, del Col·legi d’Enginyers Superiors Industrials, de l’Associació Valenciana d’Entitats d’Inspecció i dels sindicats signants del PAVACE (CCOO-PV i UGT-PV).

El Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial estarà assistit per les Taules Sectorials que es consideren necessàries, com una Taula Sectorial per a la Seguretat Industrial a cada àmbit reglamentari necessari per definir i concretar els aspectes tècnics de les intervencions.