Bota al contingut principal

Els números de la Generalitat per a 2018 tornen a posar de manifest la urgent necessitat d’exigir un canvi de model de finançament autonòmic i una reestructuració del deute. A més, evidencia que continuem pagant la mala gestió heretada de l’etapa anterior. Un de cada 4 euros (4.649 milions) el destinem a atendre venciments i interessos, la qual cosa suposa el 60% de l’increment pressupostari. A més, per a l’any que ve es manté la reivindicació de 1325 milions per tal de mantindre la qualitat dels serveis públics fonamentals que ens permeten acostar-nos a la mitjana de despesa de les comunitats autònomes.

Els pressupostos de 2018 continuen consolidant el creixement i el canvi de model productiu del nostre país i asseguren el compliment gradual dels compromisos adquirits en el Pacte del Botànic.

Clara Ferrando: “La despesa social s’incrementa i fan d’estos pressupostos els més socials de la història del País Valencià. En concret destinarem cada dia 34’99 milions a despesa social, front als 32’8 de 2017. En total en 2018 es destinaran a despesa social 12.762 milions. (6.390 per a Sanitat, 4.720 per a Educació, 1.194’7 per a Benestar Social, 363’95 per a Ocupació i Formació i 93’1 per a Vivenda. 

En 2018 també apostem fort per millorar l’Educació. En este àrea l’increment pressupostari ha sigut del 15,1%, 691 milions des de 2015 per a millorar la igualtat d’oportunitats i la qualitat del sistema educatiu, per continuar eliminant barracons i consolidar iniciatives com Xarxa Llibres. 

Els Pressupostos per a 2018 també aposten per la modernització tecnològica de la Generalitat i per avançar en l’Administració sense paper. Així, contemplen una inversió de 146,3 milions per a la transformació tecnològica en l’Administració i en l’educació. A finals de 2018 els principals processos administratius haurien d’estar digitalitzats.

Els comptes reforcen l’aposta per la transparència i la lluita contra la corrupció. Per a això es destina una dotació de 39 milions per a garantir una administració neta. Hem fet la Generalitat més transparent de la història i hem creat l’Agència Antifrau, a més d’impulsar l’Agència Tributària Valenciana que també té com a un dels seus eixos la lluita contra el frau fiscal”.


Clara Ferrando: “Ara que s’han obert les negociacions per canviar el model de finançament autonòmic, cal recordar que no podem deixar de reivindicar la condonació d’una part del deute i el reconeixement per part de l’Estat del deute històric amb els valencians. En els Pressupostos de 2018 els Passius Financers ascendiran a 4.649,3 milions. Esta xifra representa un increment de 1.285 milions, un 38,2%. En l’actualitat 1 de cada 4 euros van a amortitzacions i interessos. La pujada del deute i dels interessos suposa quasi el 60% de l’increment del Pressupost”
.