Anar directament a les notícies

Arxiu / Dia: 19 de maig de 2017

El Consell autoritza la contractació de 602 places d’atenció residencial de menors en el nou model d’acolliment infantil de la Generalitat

El Consell ha autoritzat la contractació del servei de posada a disposició 602 places d’atenció residencial en centres d’acollida per a l’atenció d’infants i adolescents que es troben sota la guarda o tutela de la Generalitat. L’import del contracte ascendeix a gairebé 37 milions d’euros per a un període de dotze mesos. La vicepresidenta i…

El Consell autoriza la contratación de 602 plazas de atención residencial de menores en el nuevo modelo de acogimiento infantil de la Generalitat

El Consell ha autorizado la contratación del servicio de puesta a disposición de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida para la atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la guarda o tutela de la Generalitat. El importe del contrato asciende a casi 37 millones de euros para un periodo…

La Generalitat destina 6 milions d’euros en ajudes al foment de l’ús del valencià

La Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les convocatòries de quatre subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià, per un import total de 6 milions d’euros. Es tracta de les ajudes dirigides als mitjans de comunicació, a ajuntaments, mancomunitats i entitats locals;…

Educación reduce a 23 alumnos la ratio máxima en las aulas de 3 años en 30 municipios

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la orden que regula el número máximo de alumnado por aula, unidad o docente en el primer nivel del 2º ciclo de Educación Infantil (3 años) en los centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de esta etapa en determinados municipios del territorio valenciano….

Educació redueix a 23 alumnes la ràtio màxima a les aules de 3 anys en 30 municipis

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat l’ordre que regula el nombre màxim d’alumnat per aula, unitat o docent en el primer nivell del 2n cicle d’Educació Infantil (3 anys) en els centres sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d’aquesta etapa en determinats municipis del territori valencià. Com a conseqüència, el nombre…

Nomdedéu expone ante la OCDE el proyecto estratégico de ocupación ‘Avalem Territori’

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha presentado en París ante los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el proyecto ‘Avalem Territori’, la estrategia que ha puesto en marcha el Servef para adaptar las políticas de empleo del Consell a la realidad y las necesidades del territorio…

Una nueva aplicación informática facilitará la tramitación de las ayudas ecológicas a los agricultores

La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha firmado un convenio con el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) para la incorporación de mejoras tecnológicas en la gestión de la información y en el funcionamiento del Comité, lo que reducirá su carga administrativa e incrementará sus…

Cultura triplica les ajudes a la protecció de béns immobles del patrimoni cultural

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes econòmiques per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural dotada amb un milió d’euros, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El pressupost assignat a aquesta convocatòria suposa un augment de 185% respecte a l’anterior convocatòria…

Una nova aplicació informàtica facilitarà la tramitació de les ajudes ecològiques als agricultors

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha firmat un conveni amb el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) per a la incorporació de millores tecnològiques en la gestió de la informació i en el funcionament del Comité, la qual cosa reduirà la seua càrrega administrativa i incrementarà…

Nomdedéu presenta davant l’OCDE el projecte estratègic d’ocupació ‘Avalem Territori’

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha presentat a Paris davant els països membres de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) el projecte ‘Avalem Territori’, l’estratègia que ha engegat el Servef per a adaptar les polítiques d’ocupació del Consell a la realitat i les necessitats del territori a partir d’un diagnòstic…