Anar directament a les notícies

Arxiu / Dia: 2 de maig de 2017

Igualtat destina 1,6 milions d’euros per a equipament i obres en centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat mitjançant resolució les subvencions corresponents a 2017 per a projectes d’inversió en equipament i obres de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional, per a les que destina 1,6 milions d’euros. Podran ser objecte d’aquesta subvenció les despeses realitzades per les entitats locals i entitats…

Igualdad destina 1,6 millones de euros para equipamiento y obras en centros de atención a personas con diversidad funcional

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha convocado mediante resolución las subvenciones correspondientes a 2017 para proyectos de inversión en equipamiento y obras de centros de atención a personas con diversidad funcional, para las que destina 1,6 millones de euros. Podrán ser objeto de esta subvención los gastos realizados por las entidades…

Climent presenta el Pla d’Acció per al Foment de la Seguretat Industrial per a la prevenció de danys a persones, béns o medi ambient

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent ha presentat el Pla d’Acció per al Foment de la Seguretat Industrial a representants de la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (Femeval), la Federació d’Empresaris del Metall de la Província d’Alacant (Fempa), Col·legi d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials, l’Associació Valenciana…

Climent presenta el Plan de Acción para el Fomento de la Seguridad Industrial para la prevención de daños a personas, bienes o medio ambiente

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent ha presentado el Plan de Acción para el Fomento de la Seguridad Industrial a representantes de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana,…

Medi Ambient aprova ajudes a municipis per a realitzar obres d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a municipis per a la realització d’obres en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions. La quantitat total destinada a les ajudes és de 1.467.060 euros. Cada sol·licitud presentada i aprovada tindrà assignats fins…

Medio Ambiente aprueba ayudas a municipios para realizar obras de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de ayudas a municipios para la realización de obras en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones. La cuantía total destinada a las ayudas es de 1.467.060 euros. Cada solicitud presentada y aprobada…

Nomdedéu presenta davant de més de 90 ajuntaments de les comarques de Castelló la iniciativa AVALEM Joves Plus

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha presentat a més de 90 representants d’ajuntaments de les comarques de Castelló la iniciativa AVALEM Joves Plus, posada en marxa pel Consell per afavorir l’ocupabilitat dels joves aturats. Nomdedéu ha destacat que es tracta “del Pla més ambiciós posat en marxa per la Generalitat per acabar amb les…

Nomdedéu presenta ante más de 90 ayuntamientos de las comarcas de Catellón la iniciativa AVALEM Joves Plus

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha presentado a más de 90 representantes de ayuntamientos de Castellón la iniciativa AVALEM Joves Plus, puesta en marcha por el Consell para favorecer la empleabilidad de los jóvenes desempleados. Nomdedéu ha destacado que se trata “del Plan más ambicioso puesto en marcha por la Generalitat para acabar…

Ferri: “La derecha valenciana es experta en presentar recursos contra la educación pública que finalmente son desestimados por la justicia”

El síndico de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha señalado que “aunque el PP trate de vender como una victoria la admisión a trámite de los recursos contra el plurilingüismo, todo el mundo sabe que la admisión sólo es el seguimiento del procedimiento habitual y que esto está muy lejos de significar un pronunciamiento…

Ferri: “La dreta valenciana és experta en presentar recursos contra l’educació pública que finalment són desestimats per la justícia”

El síndic de Compromís a les Corts, Fran Ferri, ha assenyalat que “encara que el PP tracte de vendre com una victòria l’admissió a tràmit dels recursos contra el plurilingüisme, tot el món sap que l’admissió només és el seguiment del procediment habitual i que això està molt lluny de significar un pronunciament contrari de…