Anar directament a les notícies

Arxiu / Dia: 19 de febrer de 2017

Climent: “Som el tercer territori que més finançament europeu rebem per a projectes d’alt contingut innovador”

La valenciana és la tercera comunitat autònoma, per darrere de Catalunya i Madrid, que més finançament europeu ha rebut per desenvolupar projectes d’alt contingut innovador en els últims tres anys. Aquest finançament s’ha realitzat mitjançant el programa europeu Horitzó 2020, que inclou una convocatòria exclusiva per a PIME -anomenada “Instrument PIME” – i que dóna…

Climent: “Somos el tercer territorio que más financiación europea recibimos para proyectos de alto contenido innovador”

La valenciana es la tercera comunidad autónoma, por detrás de Catalunya y Madrid, que más financiación europea ha recibido para desarrollar proyectos de alto contenido innovador en los últimos tres años. Esta financiación se ha realizado a través del programa europeo Horizonte 2020, que incluye una convocatoria exclusiva para PYMEs -llamada “Instrumento PYME”- y que…

El Consell declara noves zones especials de conservació integrades en la Xarxa Natura 2000

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha aprovat el decret 10/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual es declaren com a Zones Especials de Conservació (ZEC) els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) les Serres de Martés i l’Ave, la Mola de Cortes i el Caroig, Vall d’Aiora i la Serra…

El Consell declara nuevas zonas especiales de conservación integradas en la Red Natura 2000

La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha aprobado el decreto 10/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) la Sierras de Martés y el Ave, la Muela de Cortes y el Caroche, Valle de…

Oltra: “Els incompliments dels governs europeus situen les polítiques respecte a les persones refugiades en una situació d’il·legalitat i immoralitat”

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha denunciat l’”incompliment flagrant dels nostres governs d’Europa” dels tractats d’ajuda, protecció legal, assistència i drets socials de les persones refugiades, el que al seu parer, “ens situa directament en la il·legalitat, a més d’en la immoralitat”. A la cloenda a València del I Congrés…

Oltra: “Los incumplimientos de los gobiernos europeos sitúan las políticas respecto a las personas refugiadas en una situación de ilegalidad e inmoralidad”

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha denunciado el “incumplimiento flagrante de nuestros gobiernos de Europa” de los tratados de ayuda, protección legal, asistencia y derechos sociales de las personas refugiadas, lo que a su juicio, “nos sitúa directamente en la ilegalidad, además de en la inmoralidad”. En la clausura…

El Consell inicia la recuperació de 6.966 hectàrees de zones afectades per incendis forestals

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha iniciat la recuperació de 6.966 hectàrees de zones afectades per incendis forestals en muntanyes d’utilitat pública. La restauració ambiental es durà a terme a través de sis projectes d’adjudicació oberta per a zones incendiades entre el període 1994-2005. Per realitzar la recuperació de les…

El Consell inicia la recuperación de 6.966 hectáreas de zonas afectadas por incendios forestales

La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha iniciado la recuperación de 6.966 hectáreas de zonas afectadas por incendios forestales en montes de utilidad pública en la Comunitat Valenciana. La restauración ambiental se llevará a cabo a través de seis proyectos de adjudicación abierta para zonas incendiadas entre el período 1994-2005….

Compromís pregunta al Gobierno por sus planes para regularizar la situación de la Policía Portuaria de Alicante

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados Ignasi Candela ha presentado una pregunta en torno a la situación actual de la Policía portuaria de Alicante, que se encuentra “bajo mínimos”, encaminada a que el Gobierno regularice y dote adecuadamente a la plantilla fija del personal necesario. Con esta pregunta, Compromís quiere llamar…

Compromís pregunta al Govern pels seus plans per a regularitzar la situació de la Policia Portuària d’Alacant

El diputat de Compromís en el Congrés dels Diputats Ignasi Candela ha presentat una pregunta entorn de la situació actual de la Policia portuària d’Alacant, que es troba baix mínims, encaminada al fet que el Govern regularitze i dote adequadament a la plantilla fixa del personal necessari. Amb aquesta pregunta, Compromís vol cridar l’atenció sobre…