Bota al contingut principal

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el secretari autonòmic, Miquel Soler, han presentat hui a la conselleria una valoració en clau valenciana de l’informe PISA 2015.

Cal destacar que el sistema educatiu valencià ha participat per primera vegada a l’estudi amb una mostra representativa de 2.038 alumnes d’un total de 53 centres. Per comarques han participat 756 alumnes de 18 centres de les d’Alacant, 168 alumnes de 4 centres de les de Castelló i 1.114 alumnes de 21 centres de les de València.

El conseller Marzà ha remarcat que l’Informe PISA es realitza des de l’any 2000 i que la nostra “havia estat de les poques autonomies que no s’havia volgut sumar a aquesta radiografia en el passat, quan la immensa majoria de comunitats autònomes ja ho feia”.

El responsable d’Educació ha volgut destacar que “PISA no ho és tot, i cal fer diagnosis més profundes per desenvolupar millores al nostre sistema educatiu. Prepararem diagnosis pròpies que incloguen més elements d’avaluació més enllà dels indicadors parcials de PISA” i ha afegit que “allò important de PISA és l’evolució com tot en l’educació, tindre un punt de partida” i ha comentat que “al sistema educatiu valencià es posaran en marxa diagnosis més completes que avaluen també altres competències importants com les socials i cíviques, les digitals, el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor, la consciència i expressions culturals i aprendre a aprendre”.

Marzà ha explicat que “el nostre treball està centrat en el treball a l’aula, en el dia a dia de l’aprenentatge de l’alumnat valencià i considerem que el nou model de formació del professorat, la baixada de ràtios, l’augment de professorat, les aules experimentals de 2 anys, l’impuls dels programes per garantir l’èxit escolar i les beques i ajudes que fomenten la igualtat d’oportunitats són fonamentals per a avançar en la qualitat del sistema educatiu valencià”.

Així mateix, el conseller Marzà ha comentat que PISA pren com a mesura l’Índex, Socioeconòmic i Cultural (ISEC) de l’alumnat i que, segons el nostre ISEC, acomplim després en els resultats d’avaluació educativa feta per PISA: “Això demostra que les polítiques de l’antic govern reprodueixen al detall les desigualtats socioeconòmiques de l’alumnat i això és el que nosaltres volem revertir, volem garantir la igualtat d’oportunitats i augmentar la qualitat educativa de l’alumnat tinga la situació socioeconòmica que tinga”. A més, Marzà ha volgut destacar que “els resultats no són més baixos gràcies al treball excel·lent que realitza el professorat valencià a l’aula”.

Cap a un nou marc de millora de la qualitat educativa valenciana

Des de la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport s’ha emfatitzat que s’esperen veure resultats futurs de PISA per comprovar la incidència de les actuals polítiques en matèria educativa valenciana dirigides a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació per a trencar amb els obstacles de les diferències socioeconòmiques de l’alumnat. “Això junt a la política global de la Generalitat de rescatar persones és importantíssim en els resultats diagnòstics futurs”.

En aquest sentit, està enfocat el lema del curs 2016-2017, ‘Escola pública, garantia de qualitat: igualtat, innovació i implicació’ que, segons el conseller Marzà, “són els tres pilars que marquen la nostra gestió educativa de la qual ja hi ha resultats clars”.

És per això que els responsables d’Educació han recordat diferents accions polítiques encaminades a garantir la qualitat educativa, com és la creació de les aules de 2-3 anys experimentals; el nou model de formació del professorat en àrees específiques com infantil, educació inclusiva, plurilingüisme, l’àmbit científic, tecnològic i matemàtic, l’àmbit humanístic i social, la formació professional i l’àmbit artístic i expressiu; la baixada de ràtios, que ja s’ha produït aquest curs, així com l’augment del professorat; i els plans per desenvolupar l’èxit escolar PAM, PMAR i PR4. Així mateix, s’han destacat mesures destinades a garantir la igualtat d’oportunitats, com el programa Xarxa Llibres, l’augment de les ajudes de menjador o del bo infantil.