Bota al contingut principal

El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha qualificat de “bona notícia” la dada de Transparència Internacional que millora l’índex de transparència del Govern valencià.

L’índex de transparència de la Generalitat se situa en el 94,4%, per sobre de la mitjana del conjunt d’autonomies que es troba al 94%, el que suposa una millora de més d’un punt de l’índex de transparència, tal com recull l’Índex de Transparència de les Comunitats autònomes (INCAU) corresponent a 2016 elaborat i publicat per Transparència Internacional (TI).

En l’informe d’enguany TI ha inclòs per primera vegada una valoració addicional del caràcter qualitatiu de la informació que ofereixen les autonomies, indicador que situa la Generalitat en els primers llocs per la publicació de la informació en un format d’alt nivell de qualitat.

El conseller Alcaraz ha valorat “molt positivament” les dades de l’informe de TI, “tot i que els controls han estat molt més estrictes que els que es van fixar en l’informe anterior”.

De fet, Alcaraz ha posat l’accent en els nombrosos canvis establerts per TI per al compliment dels diferents indicadors de l’informe “modificacions en les quals s’ha realitzat un gran treballat per assolir aquest elevat nivell de compliment i en els quals es continuarà incidint per millorar-lo”.

L’INCAU de TI mesura el nivell de transparència de les institucions públiques a través de l’avaluació de les dades i la informació que fan pública a la seua pàgina web en relació amb els vuitanta indicadors i àrees de transparència que estableix TI. D’aquesta manera, es realitza una avaluació del nivell de transparència dels governs de les diferents comunitats autònomes, a més d’impulsar i propiciar l’augment de la informació que les institucions ofereixen als ciutadans.

En aquesta quarta edició de l’INCAU (2016) s’ha procedit a l’avaluació de la transparència de les 17 comunitats autònomes, més concretament dels governs responsables d’aquestes comunitats autònomes. El procediment es basa fonamentalment en contrastar si aquestes institucions publiquen la informació relativa a un conjunt de 80 indicadors que tracten d’abastar les àrees més importants de la informació que els responsables del govern d’una comunitat autònoma haurien de posar públicament a disposició de la societat. A partir d’aquestes dades s’elabora una classificació del nivell de transparència de les comunitats autònomes.

Una GVA Oberta viva i en constant millora

Des del seu naixement al gener de 2016, el Portal GVAOberta arrenca amb el propòsit d’oferir l’accés a la informació a partir dels criteris internacionals més exigents de transparència, sent a més un dels compromisos de l’Acord del Botànic.

En aquest sentit, s’ha realitzat un treball continu i constant, incorporant un conjunt de novetats al portal de transparència de la Generalitat que incrementen les possibilitats de consulta i accés, a més d’ampliar la informació pública que ofereix de la Generalitat.

El portal GVAOberta ha anat introduint des de la seua posada en marxa diferents seccions i millores que el fan més accessible i útil als ciutadans, convertint-se en una potent i eficaç eina en la lluita contra la corrupció, prevenció de les males pràctiques i consulta ciutadana.

El disseny de GVAOberta permet la fàcil localització de la informació i l’accessibilitat, per la qual cosa s’ha intentat que els ciutadans puguen accedir a la majoria d’informacions amb només 2 clics de ratolí.

Entre les principals novetats introduïdes al portal de Transparència es troba la informació sobre les Relacions de Llocs de Treball (RLT) i les retribucions d’alts càrrecs del sector públic instrumental de la Generalitat, el que amplia i completa la informació que ja oferia el portal en relació a alts càrrecs, personal i retribucions, apartat que és dels més ben valorats i un exemple per al conjunt de les comunitats autònomes.

D’altra banda, GVAOberta també compta amb un nou apartat que inclou la informació sobre les subvencions que la Generalitat concedeix als partits polítics amb representació a les Corts. També es poden consultar els convenis a través de la nova aplicació Convenis GVA, que permet recuperar tots els convenis signats per la Generalitat per diferents criteris de cerca.

Un dels apartats més ben valorats per l’informe de TI i que arriba a un grau de compliment del 100% és el de Transparència en matèries d’ordenació del Territori, Urbanisme i Obres Públiques, en el qual GVA Oberta compta amb un accés a la consulta de contractes d’obres públiques, amb les seues modificacions i complementaris, dels projectes d’obra més rellevants; la relació d’empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions públiques publicitades a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat entre maig i octubre de 2016; empreses que han realitzat les obres públiques més importants, així com les obres més rellevants.

Una altra de les àrees que compta amb un compliment del 100% en l’informe de 2016 és la relacionada amb la participació ciutadana. En aquest sentit, el portal de Transparència de la Generalitat inclou com a novetat, a l’àrea de participació ciutadana i informació d’interès per al ciutadà, una secció Participació dels grups polítics, en el qual es facilita l’accés a les tramitacions parlamentàries i les iniciatives legislatives dels grups parlamentaris, a més de poder accedir a les pàgines web dels grups polítics amb representació a les Corts.

Informació accessible al ciutadà

L’informe publicat per TI també atorga la puntuació més alta a GVAOberta per la seua contribució a l’accés de la informació a través de la seua pàgina web, ja que permet, des de qualsevol pàgina del portal, accedir a un formulari perquè el ciutadà puga expressar la seua opinió o expressar queixes o suggeriments sobre el portal de Transparència, l’accés a la informació pública i el portal de dades obertes.

Així mateix, s’ha creat una pàgina que recopila tota la informació relativa al dret dels ciutadans d’accés a la informació pública: procediment regulador, accés als formularis, tràmits telemàtics de petició i com reclamar davant de les resolucions de l’Administració.

També s’inclou una relació de les sol·licituds d’informació pública rebudes, així com les resolucions i respostes que s’han enviat als ciutadans, així com les informacions més sol·licitades, tot això incloent una anàlisi estadística.

En definitiva, es tracta de millores qualitatives que des de la Conselleria de Transparència s’han anat realitzant en GVAOberta perquè la informació publicada es trobe de forma intuïtiva i ràpida, amb una estructura de continguts i menús clara i entenedora; publicant la informació de forma periòdica i amb suport de descripcions addicionals (en text, o amb taules, gràfics o interactius) que faciliten la seua visualització i comprensió; a més de permetre la seua descàrrega estructurada en formats reutilitzables que permeten afegir, fer càlculs, visualitzar o exportar-los a bases de dades.

Cal recordar que GVA Oberta ha reforçat el lliure accés a la informació pública per part dels ciutadans, de manera que l’òrgan al qual se li efectue una petició d’informació estarà obligat a proporcionar-la. D’aquesta manera, qualsevol ciutadà o ciutadana pot demanar via presencial o de manera telemàtica a través de l’ordinador qualsevol expedient administratiu de la Generalitat. Per a això, només es necessita el DNI i la data de naixement.

D’aquesta manera, el Consell posa en valor la participació, la informació oberta i el concepte de ciutadà com a subjecte actiu de l’acció pública. L’administració deixa el seu paper de tallafocs de la informació pública i dóna compliment al principi de lliure accés a la informació per part dels ciutadans d’una manera accessible i comprensible.

Més de 300.000 visites a GVAOberta

En el que portem d’any, el portal GVAOberta ha rebut més de 311.000 visites, el que suposa gairebé triplicar les registrades en el mateix període de l’any anterior, en què es van situar en 117.463 visites.

Pel que fa al nou Portal de Dades Obertes, ha assolit un total de 6.993 visites des de la posada en marxa fins l’11 de desembre del 2016.