Bota al contingut principal

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyant pel director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, s’ha reunit amb el delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, per lliurar-li un informe amb casos de discriminació lingüística que s’han produït al territori valencià per part dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.

El conseller ha lliurat al delegat del Govern un informe on es detalla el marc normatiu que empara els drets lingüístics dels valencians per part de les administracions, les recomanacions del Comité d’Experts del Consell d’Europa sobre les llengües regionals, l’exposició de diferents casos de discriminació lingüística produïts al nostre territori per part dels serveis públics dependents de l’Estat, els incompliments dels compromisos adquirits amb la creació del Consell de les Llengües Oficials en l’Administració de l’Estat i l’Oficina de les Llengües Oficials i, finalment, les propostes que planteja la Generalitat per a solucionar els casos de discriminació lingüística per part dels serveis públics de l’Estat al nostre territori.

Les tres mesures que planteja la Generalitat al Govern central són: un pla de formació lingüística en valencià i d’informació sobre la normativa i drets lingüístics per al personal de l’Administració de l’Estat; que s’active el Consell de les Llengües Oficials en l’Administració de l’Estat, i que la Delegació del Govern faça un seguiment dels casos de discriminació lingüística que es produïsquen al territori valencià i adopte les mesures que calguen.

Segons Marzà, “l’objectiu és tendir ponts de col·laboració entre administracions per a assegurar els drets de les valencianes i dels valencians en matèria lingüística, i que els cossos i forces de l’Estat coneguen aquests drets i reben una formació adequada per a assegurar un bon servei a la ciutadania valenciana i respectar tots els valencians i valencianes per igual, sense discriminar-los per raons de llengua”.

Així mateix, el conseller Marzà ha exposat diferents recomanacions realitzades pel Comité d’Experts del Consell d’Europa en matèria de llengües regionals. L’informe de gener de 2016 destaca la necessitat de la modificació del marc legal i la modificació de l’article 231 de la Llei orgànica del poder judicial perquè les autoritats judicials penals, civils i administratives a les comunitats autònomes puguen dur a terme el procediment en les llengües cooficials.

La Comissió d’Experts considera també que encara no hi ha una política estructurada pel que fa a la contractació i l’exercici professional per al personal de l’Administració estatal situat a les comunitats autònomes que garantisca el coneixement laboral adequat de les llengües regionals o minoritàries. És per això que insta les autoritats espanyoles a augmentar substancialment el nombre de persones que parla valencià en les oficines pertinents de l’Administració de l’Estat i a desenvolupar programes de formació adequats.

D’altra banda, el conseller Marzà ha recordat al delegat de Govern que, en 2007, es va crear el Consell de les Llengües Oficials en l’Administració General de l’Estat i l’Oficina per a les Llengües Oficials. L’objectiu del Consell és aconseguir el millor compliment de les exigències derivades de l’existència de diferents llengües cooficials i del seu reconeixement en l’activitat dels departaments que la integren i dels organisme públics dependents o vinculats a aquella.

En aquest sentit, el director general de Política Lingüística, Ruben Trenzano, ha destacat que “a realitat és que el consell només s’ha reunit en tres ocasions des de la seua creació en 2007, sent l’última d’aquestes en 2010, i això malgrat que l’article 7 del Reial decret de creació estableix que aquest es reunirà, almenys, una vegada a l’any”.

Per tot això, la Generalitat proposa a la Delegació del Govern treballar pels drets lingüístics al nostre territori i a posar les eines necessàries de col·laboració per a fer-ho efectiu.