Bota al contingut principal

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha afirmat que “fem tot el que està en les nostres mans per a donar suport de forma directa al sector agrari després dels temporals”.

Durant la seua compareixença en els Corts per a explicar les mesures adoptades pel Consell per a pal·liar els danys patits pels agricultors en els cultius i infraestructures agràries com a conseqüència dels últims temporals, Elena Cebrián ha assenyalat que la conselleria ha actuat de forma planificada i coordinada, amb eficiència i celeritat i que és necessari que altres administracions públiques també mobilitzen els seus mitjans i recursos financers.

Cebrián ha precisat al respecte que immediatament després de cada temporal s’han realitzat inspeccions en camp, s’han mantingut reunions amb els representants del sector agrari i cooperatives per a avaluar i compartir els informes de danys, i explicar les mesures posades a disposició per al sector.

A més, ha destacat que el Consell va aprovar amb data 23 de desembre de 2016 i 27 de gener de 2017 sengles acords d’ajudes per a pal·liar els danys produïts en les infraestructures i béns públics. Es va establir un termini perquè els municipis afectats pogueren presentar les seues estimacions de danys i fins a la data s’han rebut peticions de més de 200 municipis.

Així mateix, Cebrián ha comunicat als diputats autonòmics que el Consell també ha sol·licitat a l’Estat el reconeixement de la Comunitat Valenciana com a zona afectada greument per una emergència, perquè s’activen totes les mesures d’ajuda possibles pels diferents ministeris. “Mitjançant un reial decret Llei 2/2017, de 27 de gener, es va acordar tal declaració i estem esperant”, ha assenyalat.

Cebrián també ha indicat que la conselleria ha sol·licita el 17 de gener al Govern (per mitjà de quatre cartes als distints ministeris implicats), l’adopció de mesures urgents per a pal·liar els danys ocasionats en el sector agrari per la sequera, la calor i les pluges torrencials de 2016.

La consellera ha indicat que també s’està tramitant l’ordre d’ajudes per adversitats climàtiques per mitjà de bonificacions de préstecs, una mesura que consistirà a bonificar interessos dels préstecs formalitzats amb entitats financeres i a sufragar el cost dels avals concedits per la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).

La titular d’Agricultura i Medi Ambient ha afegit que, en alguna circumstància, la conselleria ha actuat amb caràcter d’urgència donada la gravetat dels danys en infraestructures. És el cas d’una bassa de reg a Callosa, a la que les pluges van provocar lliscaments de terres en la zona originant un risc imminent de ruptura en el dic de la bassa, posant en perill a persones i cultius; a més de desperfectes en assuts i canals.