Anar directament a les notícies

Agricultura i Medi Ambient inicia el procés per a regular el compostatge comunitari

Publicat el en Governs amb Compromís Medi Ambient

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha iniciat el procés per a regular el compostatge comunitari, és a dir, el que realitza un col·lectiu o comunitat amb el corresponent grau de participació ciutadana. D’esta manera s’afronta un dels compromisos de la conselleria acordats en el passat Seminari d’Hivern a Sagunt. Es pot accedir al projecte, en tràmit de consulta pública prèvia, fent clic en aquest enllaç.

La nova ordre dota d’un règim legal que proporcione seguretat jurídica als sistemes de compostatge comunitari, per a facilitar la seua instal·lació i gestió. La norma defineix les condicions tècniques i ambientals aplicables a aquestes instal·lacions de residus orgànics a fi de promoure la seua pràctica i mitigar els seu impacte ambiental.

Amb aquesta ordre es regularà el foment del compostatge comunitari en centres educatius, centres cívics i altres comunitats, etc., com a forma de gestió de la fracció orgànica biodegradable per a la seua posterior aplicació als sòls agraris. La fracció orgànica inclou restes d’aliments, de plantes, flors i poda, així com tovallons o mocadors de paper.

Es pretén generar un entorn propici per a la millora contínua en la gestió de residus, desenvolupant iniciatives de prevenció en la generació de residus que promoguen la reutilització i compostatge d’alta qualitat, entre altres mesures, que formen part de l’actualització del Pla Integral de Residus (PIRCV). En este context, forma part dels compromisos de l’Acord del Botànic per a avançar cap a una economia circular millorant la gestió i tractament de residus.

Així mateix, el PIRCV, d’acord amb el nou PEMAR (Pla Estatal Marc de gestió de residus), establix el compostatge comunitari com una mesura de prevenció en la generació de residus, capaç de generar activitat econòmica de proximitat en les comunitats on s’implante, així com minimitzar les quantitats de residus produïdes, passant a través d’esta iniciativa, a gestionar-se la fracció orgànica com un recurs i no com un residu, en línia amb la nova estratègia d’economia circular de la Unió Europea.