Bota al contingut principal

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial ha convocat ajudes per valor de 34,7 milions d’euros perquè tant empreses com instituts tecnològics desenvolupen projectes de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

Les convocatòries que s’han publicat aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana són les ajudes perquè Instituts desenvolupin R+D pròpia i en col·laboració i R+D en cooperació i les convocatòries d’I+D PIME, R+D en Cooperació i Innovació PIME, totes elles cofinançades al 50% amb Fons FEDER.

Les convocatòries d’ajuts per a empreses s’emmarquen dins el Pla de R+D+I Empresarial dissenyat per l’IVACE per 2017 amb una clara aposta per la R+D, innovació i la digitalització de les empreses.

“Es tracta d’un Pla real, elaborat en funció de les necessitats de les empreses, que recupera la fórmula de la subvenció i que reforça la intensitat de les ajudes en funció de la grandària de les empreses, de la cooperació amb organismes d’investigació o de la contractació de personal altament qualificat per part de la PIME”, ha assenyalat Júlia Company, directora general de l’IVACE.

El termini perquè les empreses poden presentar les seues sol·licituds comença el proper 18 d’abril fins al 25 de maig al cas de la convocatòria d’Innovació PIME i del 18 d’abril al 30 de maig al de les convocatòries d’I+D PIME i R+D en Cooperació.

Característiques de les convocatòries per a empreses

El Programa I+D PIME dóna suport a les petites i mitjanes empreses en l’elaboració d’un nou projecte de recerca i desenvolupament tecnològic que incorpore valor afegit.

El pressupost és de 3,6 milions d’euros i la intensitat de l’ajuda és del 40% si és una petita empresa i un 30% si és mitjana empresa. Aquest percentatge pot patir un increment en un 5% si l’empresa ha contractat personal altament qualificat per al desenvolupament del projecte o si hi ha hagut contractació amb un organisme investigador.

El Programa de R+D en Cooperació, dotada amb 1,3 milions d’euros, dóna suport al desenvolupament de projectes d’investigació entre diverses empreses. En aquest cas la intensitat de l’ajuda és de fins a un 45% si el projecte el realitzen petites empreses, fins a un 35% si són mitjanes empreses i fins a un 25% en el cas de grans empreses.

Igual que en el programa de R+D PIME, aquest percentatge s’incrementa en un 10% si hi ha contractació de personal investigador o si s’han contractat serveis a organismes intermedis.

El programa d’Innovació de PIME inclou ajudes per al desenvolupament de nous productes que tinguen resultats tangibles, per a la innovació en processos que deriven en la implantació de mesures que fomenten l’ecoeficiència, per a la incorporació de noves tecnologies digitals a les empreses i per al foment de les tecnologies electròniques, informàtiques i de comunicació (TEIC).

Aquest programa compta amb un pressupost de 7 milions d’euros i l’IVACE dóna suport al 25% dels costos subvencionables dels projectes.

Un total de 22,7 milions d’euros per a Instituts Tecnològics

Per donar suport tant a la R+D pròpia de cada institut tecnològic com als projectes en col·laboració entre centres, l’IVACE destinarà aquest any 22,7 milions d’euros.

“Primarem -ha assenyalat la directora general de l’IVACE- aquells projectes on hi haja una col·laboració estreta entre instituts tecnològics i empreses, on hi haja una clara transferibilitat del coneixement generat a les empreses, així com aquells projectes que millor s’adapten a les necessitats del nostre teixit industrial”.

L’ajuda per projecte d’I+D pròpia de cada Institut Tecnològic pot ascendir fins a un màxim de 200.000 euros i per als projectes en col·laboració entre centres l’ajuda pot ser de fins a 150.000 euros per projecte i centre participant.

“Tenim una sòlida xarxa de centres tecnològics, amb un enorme potencial investigador de què ens hem de beneficiar tots i a la qual donarem les eines necessàries perquè seguisquen sent un referent”, ha afegit Júlia Company.

En aquest sentit, Company ha tornat a insistir en la necessitat de disposar d’un registre d’Instituts Tecnològics, com tenen Catalunya i el País Basc, que tinga la gestió estratègica i operativa enfocada a donar respostes concretes a les PIME alhora que ajude a desenvolupar polítiques públiques que donen suport a la seua investigació

El passat mes de març l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial va saldar totes les obligacions de pagament que arrossegava amb els instituts tecnològics corresponents a projectes i 2015.

En 2016 l’IVACE va avançar als instituts tecnològics el 90% de les ajudes, “fet que repetirem enguany perquè els centres disposen d’una marc financer estable en què treballar amb certes garanties d’èxit”, apunta Júlia Company.

En el pressupost de l’IVACE per 2017 hi ha consignats 28,2 milions d’euros per donar suport a l’activitat de R+D dels Instituts Tecnològics.

D’aquest global, 22,7 milions d’euros compten amb cofinançament d’Europa (la publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat) i els 5,5 milions restants estan finançats amb fons propis de la Generalitat i la seua corresponent convocatòria d’ajudes està previst que es publique en els pròxims mesos.