Anar directament a les notícies

Clara Ferrando: “El Consell abona 35.000 factures de despesa social per import de 297 milions”

Publicat el en Economia i Ocupació Governs amb Compromís

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, a través de la Tresoreria, ha començat el procés d’abonament de més 34.988 factures de proveïdors valencians, per import conjunt de 296.634.333,50 milions d’euros, i que es destinaran exclusivament a cobrir gasto social. L’arribada del FLA ha sigut possible després de dures negociacions amb que demanava ajustos i retallades pressupostàries.

Clara Ferrando, “Per poder pagar els nostres proveïdors hem hagut de treballar de valent en el Pla d’Ajust que ens exigien des de Madrid, però ho hem sense haver d’acceptar retallades. Hem inclòs una clàusula que permet revisar l’escenari econòmic quan estiga en marxa el nou model de finançament autonòmic que ha d’aprovar-se enguany. A més hem constatat que la nostra previsió d’ingressos és superior a l’esperada gràcies al creixement econòmic del País Valencià, superior a la mitjana de l’Estat”

El pla presentat a Madrid actualitza les previsions d’ingressos respecte a l’escenari d’octubre de 2016 amb factors com l’increment del dèficit autoritzat de l’exercici del 0,5% al 0,6%, l’augment de les transferències del model anmb les entregues a compte previstes en els Pressupostos Generals de l’Estat o les últimes dades sobre la recaptació tributària al País Valencià, superiors als inicialment considerats.

«El FLA tènia que haver estat disponible des del dia 15 de maig, però les negociacions amb Madrid han sigut dures. El Ministeri volia que en el Pla d’Ajust eliminàrem 1.300 milions, però ens hem negat en redó. Finalment el govern espanyol ha hagut de tindre en compte l’excepcionalitat del cas valencià, per ser la comunitat autònoma pitjor finançada d’Espanya»

Ara, de moment, l’Executiu central abonarà el FLA ordinari dels cinc primers mesos de l’any que, junt amb l’esmentada devolució de les liquidacions negatives, ascendix a 297 milions d’euros per a pagar factures de proveïdors. Al marge, hi ha 1.604,83 milions en venciments, que no suposen entrada en caixa.

Dels 297 milions d’euros per a pagaments a proveïdors, el 100 % es destinaran a atendre servicis públics fonamentals, com ara educació, sanitat i benestar social.

Des de la Conselleria d’Hisenda s’ha iniciat ja sense demora la càrrega en la plataforma habilitada pel Ministeri d’Hisenda. D’entre les factures que seran carregades (34.988), més del 94% (33.114 factures) corresponen a pagaments en matèria de sanitària.

Segons les quantitats que es van a abonar, els pagaments a proveïdors en matèria de Sanitat, tant de l’exercici corrent com d’exercicis anteriors suposen el 57% del total (170,6 milions), mentre que els pagaments en concepte de farmàcia sumen uns 116,3 milions (39%).

Així mateix, també s’abonaran factures per import de 5 milions en l’àrea d’Educació, pagaments de 3,7 milions a entitats locals destinats a despesa social i abonaments per import de 820.000 euros en matèria d’Igualtat.

Clara Ferrando ha assenyalat que “El nostre problema de liquiditat ve generat per un sistema de finançament autonòmic profundament injust amb els valencians. Somos l’única comunitat autònoma amb una renda per capita inferior a la mitjana que resulta aportadora neta en les balances fiscals. Per a cobrir les necessitats bàsiques dels cinc milions de valencians i valencianes i prestar els servicis públics que tenim transferits, el govern espanyol ens concedix FLA, però el Fons de Liquiditat autonòmic és una estafa. És un préstec que el govern ens fa amb els nostres propis diners i que haurem de tornar amb interessos”

“Fins que s’aprove un sistema de finançament autonòmic just, fins que se’ns reconega el deute històric que l’Estat té amb les valencianes i els valencians, estem obligats a acceptar el FLA, un autèntic regal enverinat. Engreixa el nostre deute i al mateix temps ens obliga a realitzar polítiques d’ajust dissenyades des de Madrid.»

“Els nostres proveïdors no poden dependre de l’arbitrarietat del ministeri d’Hisenda, per a cobrar. Ens deuen la mateixa lleialtat institucional que nosaltres a ells. Exigim del ministre Montoro que el FLA tinga una periodicitat fixa que no estresse la nostra tresoreria. Una calendarización dels pagaments del FLA, almenys, ens permetria treballar amb una certa previsió i no viure sempre pendents de la voluntat arbitrària del Ministeri»