Bota al contingut principal

El Consell actuarà amb fons i mitjans propis per a ajudar als municipis afectats per l’incendi forestal originat a Gátova el 28 de juny i que ha cremat unes 1.181 hectàrees dels termes de Gátova, Segorbe i Altura, aproximadament la mitat de les quals corresponen al Parc Natural Serra de la Calderona. La majoria corresponen a superfícies privades.

En la reunió celebrada en l’Ajuntament de Segorbe amb alcaldes, després de l’incendi forestal de Gátova, la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, Elena Cebrián, ha explicat que la conselleria està preparant les actuacions per a ajudar als municipis afectats per l’incendi.

En la trobada ha participat, a més dels alcaldes Rafael Magdalena, Manuel Martínez i Miguel López, el director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, el secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, a més de directors generals de la pròpia conselleria i tècnics de l’Agència, així com la directora-conservadora del parc natural.

Es tracta de mesures prioritàries orientades a facilitar i a dotar de més seguretat als accessos a la zona afectada, com la retirada de fusta cremada, la contenció de l’erosió a través de la restauració de talussos i bancals, i la protecció de la flora i la fauna supervivents. Estes tasques seran portades a la pràctica per les brigades del Parc Natural de la Serra Calderona, les brigades de la demarcació forestal i per un altre personal propi de la Conselleria.

No obstant això, la consellera ha destacat que totes estes actuacions es canalitzaran a través de la Mesa de Concertació, que reunix els alcaldes dels municipis afectats i a entitats representatives del territori. Està previst que la primera reunió de la Mesa de concertació se celebre la setmana que ve.

Com a continuació d’estes actuacions d’urgència, en la Mesa es plantejaran també altres mesures, a mitjà i llarg termini, en el marc de la política forestal sostenible que desenvolupa el Consell. Es tracta de prioritzar la varietat de vegetació amb espècies autòctones, conformant un bosc més resistent al foc i més segur per als servicis d’extinció, amb especial incidència en la interfície urbà-forestal i agrícola-forestal.

La consellera ha afegit que també s’ha iniciat la sol·licitud al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient d’ajudes específiques per a les zones afectades per este incendi forestal.