Bota al contingut principal

El ple del Consell ha aprovat el decret que regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris, un nou marc normatiu que permetrà que agricultors/es i ramaders/es comercialitzen els seus productes directament al consumidor final, i potenciar i millorar l’economia de les petites explotacions agràries.

La venda de proximitat consisteix en la comercialització directa del productor primari (agricultors i ramaders) i petits elaboradors agroalimentaris al consumidor final, o mitjançant canals curts de venda (establiments minoristes i restauració col·lectiva).

Aquest tipus de venda beneficiarà productors i consumidors, ja que reduirà el procés de trasllat i intermediació dels productes agroalimentaris. A més, amb la venda de proximitat s’afavoreix la diversificació en les explotacions agràries.

Amb aquesta nova normativa, el Consell pretén consolidar el turisme rural i la restauració de productes agraris.

De la mateixa manera, s’incentiva una economia més familiar amb la creació de microempreses associades a l’àmbit rural, el que contribueix a la creació d’ocupació local i a la fixació de la població en zones que pateixen despoblament.

Afavorir el consum de productes de temporada

Aquest nou marc legal pretén, a més, afavorir el consum dels productes de temporada. Així mateix, suposa un impuls per a la recuperació de l’agricultura valenciana i reforça l’aposta del Consell en el canvi de model productiu, present al Pacte del Botànic.

L’aprovació d’aquest decret respon a l’actual demanda per part de la societat per al consum d’aliments sans, de temporada i de proximitat, així com l’interès creixent per conèixer l’origen, els sistemes de producció i la sostenibilitat dels aliments.

Però, també, respon a la petició, per part del sector agroalimentari, per aconseguir canals de comercialització curta i una venda més directa.

Es garanteix al consumidor l’origen dels productes

Amb aquest decret es regula la seguretat alimentària i es garanteix al consumidor l’origen i la seguretat necessària d’aquests productes.

Mitjançant aquesta normativa s’estableixen els requisits, obligacions i responsabilitats específiques que han de complir agricultors/es i ramaders/es per a la venda de proximitat de determinats productes.

A més, s’apliquen les anomenades guies de bones pràctiques d’higiene i de vigilància sanitària.

Queden exclosos aliments com la llet crua, els mol·luscs bivalves, la carn (excepte el pollastre i el conill, que poden vendre directament a l’explotació en quantitats limitades), productes de pesca i brots i llavors germinades.

El decret, que deroga l’ordre de 2015, també regula les condicions i requisits que han de complir els caçadors que vulguen subministrar petites quantitats de caça silvestre.

A més, el consumidor/a podrà saber que es tracta d’un producte local, ja que la normativa contempla l’obligació d’etiquetar els aliments amb la llegenda ‘Venda de proximitat d’aliments locals’.

D’aquesta manera, es garanteix la seguretat del producte i que aquest aliment ha passat pels controls pertinents d’inspecció alimentària.