Bota al contingut principal

aL portaveu adjunta del grup parlamentari Compromís, Mireia Mollà, ha presentat una proposició no de llei en Les Corts perquè el parlament valencià inste al Govern d’Espanya a defensar els interessos dels regants, agricultors i agricultores del sud peninsular, amb l’aplicació d’un pla urgent que solucione el problema de l’aigua, amb alternatives per a fer front a la sequera i amb la derogació de la injusta taxa de l’aigua pel transvasament Tajo-Segura, “amb la qual els regants es veuen obligats a pagar per un aigua que mai van a rebre”.

Segons explica Mollà el govern central va aprovar en juny de l’any passat un nou sistema de càlcul de les tarifes per a l’aprofitament de l’Aqüeducte Tajo-Segura. Amb esta modificació el Ministeri d’Agricultura i Pesca ha aplicat un cànon a l’aigua dels regants del transvasament Tajo-Segura, tarifa que han d’abonar independentment de si existeixen transferències hídriques o no. “Es tracta d’una maniobra clarament recaptatòria que castiga les economies dels agricultors del sud i que arriba en plena situació de sequera”.

Al novembre de 2017 la Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient del Congrés dels Diputats va aprovar un projecte de llei que contempla, segons van explicar, exempcions als regants en els pagaments pel cànon de regadiu, moratòria en l’abonament de les quotes a la Seguretat Social i, entre unes altres, la condonació enguany del «tasazo», per valor de 12 milions d’euros malgrat que no circula aigua des de maig.

Segons denuncia Mollà “estes exempcions s’han quedat en un anunci, perquè la realitat és que als regants no se’ls ha eximit del «tasazo» i han hagut d’abonar el rebut tal com l’ha reclamat el Ministeri d’Agricultura”.

“La mesura, inèdita en els 38 anys de funcionament d’aquesta infraestructura, deixa als agricultors en una situació d’indefensió. És insostenible –ha afegit la parlamentària de Compromís- que l’Administració central utilitze l’asfixiant sequera amb finalitats recaptatòries, establint una tarifa per a 421 hm3 quan no arribarà ni un sol hectòmetre d’aigua. Hi ha uns 100.000 agricultors afectats de forma directa i indirecta pels problemes de falta d’aigua per a reg, segons les estimacions de les organitzacions agràries, que actualment, han de fer ús d’aigua dessalada i altres fonts alternatives”.

A més, l’anunci realitzat pel Govern central sobre la modificació de la línia elèctrica en la dessaladora de Torrevella per a que abans de l’estiu duplique la producció d’aigua dessalada de 40hm3 a 80 hm3, arriba massa tard i amb una previsió de terminis inexacta, com ocorre amb molts altres anuncis de l’Estat. “Les dessaladores en el nostre territori van ser abandonades, funcionen a menys de la meitat del seu rendiment o estan totalment parades, oblidades per l’Estat com a part de la solució al problema de l’aigua. Després de llargs quatre anys de sequera, el Govern no ha fet les infraestructures necessàries per a portar l’aigua als regants, ni estan les dessaladores a ple rendiment, especialment la de Torrevella, que podria aportar 80 hectòmetres més i té els bastidors instal·lats mancant el subministrament elèctric, per al que porten dos anys d’obres”, ha assenyalat Mollà.

D’altra banda, la dessaladora de Mutxamel, parada sense cap tipus d’activitat i immersa des de fa anys en negociacions per a arribar a un conveni, seria part de la solució si estiguera en funcionament, donaria part de la resposta al problema de la sequera amb una infraestructura que hui en dia està desaprofitada i que va costar més de 90 milions d’euros.

Les organitzacions de regants de l’arc mediterrani estan reclamant una solució definitiva per al dèficit hídric, els agricultors i agricultores no poden sostenir aquesta situació crítica de sequera que s’agreuja amb la nul·la gestió del Govern Estatal en matèria d’aigua. Tampoc en els anys de govern del PP s’han executat els projectes pendents en eficiència de la gestió de l’aigua ni s’han efectuat inversions ni les licitacions per a obres hidràuliques en regadius, regulació i proveïment, que són nul·les.

“Davant esta situació –explica Mollà- des de Compromís exigim que es derogue definitivament la injusta i arbitrària derrama que planeja sobre els regants del Tajo-Segura. Així mateix reclamem al govern central que elabore i desenvolupe, totes aquelles mesures normatives necessàries per a revocar el tasazo de l’aigua i retornar el recaptat als regants fins al moment”.

Així mateix Compromís insta al govern central a invertir, junt a les Confederacions Hidrogràfiques, de manera urgent en alternatives per a fer front a la sequera com la dessalinització o la desalobració, la modernització dels regadius o la reutilització d’aigües depurades. Destinar una partida pressupostària específica a la recerca i el desenvolupament d’energies renovables aplicades a la dessalinització i desalobració per a abaratir el preu de l’aigua dessalada. I efectuar, junt a les societats instrumentals del Ministeri, les inversions necessàries en esta matèria i dotar de pressupost els projectes existents i paralitzats per a la millora, gestió i ús de l’aigua d’una manera més eficient.