Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) la resolució per la qual es convoquen ajudes per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador escolar de centres específics d’Educació Especial, tant concertats com de titularitat de corporacions locals.

En concret, aquestes ajudes apugen a 1.971.000 euros i l’alumnat podrà sol·licitar-les en els seus centres educatius en el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria al DOCV. Per la seua banda, els centres educatius hauran de presentar les sol·licituds rebudes per part dels alumnes en el termini de 5 dies naturals posteriors.

Mitjançant aquestes ajudes, se sufraguen les despeses dels serveis de transport i de menjador a fi de donar suport econòmic a les famílies, i contribuir a millorar la qualitat del servei educatiu i, en concret, a satisfer les necessitats dels alumnes amb necessitats especials, a través de la col·laboració institucional entre l’Administració local, les institucions privades i l’Administració autonòmica.

En aquest sentit, cal destacar la col·laboració entre administracions i l’esforç econòmic del Consell per mantindre la dotació any rere any d’aquestes ajudes socials, que permeten atendre l’alumnat amb necessitats especials.

D’altra banda, la Conselleria d’Educació concedeix beca de menjador directa a tots els alumnes d’Educació Especial escolaritzats en centres de titularitat de la Generalitat, tant centres específics d’Educació Especial com unitats d’Educació Especial en centres ordinaris. En concret, per al curs 2016-2017 reben la beca de menjador i/o transport al voltant de 3.600 alumnes, per al que la conselleria destina més de 3 milions d’euros anuals.