Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport finançarà el manteniment de gabinets psicopedagògics escolars municipals, mancomunats o dependents d’entitats locals menors del territori valencià amb un import global d’1.800.000 d’euros .

D’aquesta manera, la conselleria contribueix a cobrir les despeses corrents dels gabinets psicopedagògics escolars, sempre que el seu àmbit d’actuació es desenvolupe en centres docents sostinguts amb fons públics, a fi de garantir el dret a l’orientació educativa i professional de l’alumnat matriculat en els centres docents no universitaris.

L’orientació educativa i professional que ofereixen els gabinets psicopedagògics facilita la formació integral de l’alumnat perquè regule el seu propi aprenentatge. A més, ofereixen al professorat i a les famílies assessorament, col·laboració i suport tècnic especialitzat.

L’orientació educativa i professional facilita la formació integral de l’alumnat perquè regule el seu propi aprenentatge. A més, els gabinets ofereixen al professorat i a les famílies assessorament, col·laboració i suport tècnic especialitzat.

En aquest sentit, l’Administració valenciana reconeix la necessitat de garantir la complementarietat dels diversos recursos psicopedagògics escolars, conscient del paper primordial que exerceixen els gabinets autoritzats municipals o mancomunats.

La presentació de les sol·licituds per part dels ajuntaments, mancomunitats o entitats locals menors que vulguen concórrer a aquestes ajudes es realitzarà per via telemàtica d’acord amb el que disposa els models i les instruccions del manual d’ajuda de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
consultar acíes .El termini per a presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el ‘Diari Oficial de la Generalitat’.

El passat any 2016, la Conselleria d’Educació va convocar aquestes ajudes per un total d’1.800.000 euros, amb la qual cosa es van beneficiar 141 gabinets psicopedagògics, dels quals 23 pertanyen a les comarques d’Alacant, 5 a les de Castelló i 113 a les de València.