Bota al contingut principal

Dissolució o reestructuració de l’’Institut de l’’Habitatge, millora competencial i financera.

Reforma de la Llei del Sòl: aprofitament i reactivació de l’’actuació pública sobre el sòl i els fins públics en matèria de Benestar social reforçant les ferramentes d’’intervenció pública com a mecanisme de reequilibri del mercat immobiliari.

Promoció pública de l’’habitatge en lloguer. Reorientar els recursos pressupostaris per a les polítiques públiques en matèria d’’habitatge prioritzant el lloguer.

Oferta pública suficient d’’habitatge assequible, adequada i de qualitat i Congelació del preu bàsic de l’’habitatge protegit perquè disminuïsca l’’esforç salarial d’’adquisició d’’habitatge.

Política específica d’’habitatges adaptats per a col·lectius amb necessitats específiques (persones dependents, majors, joves, persones separades) partint de la discriminació positiva.

Plans d’’eradicació d’’habitatge precari.

Dotació pressupostària extraordinària per a condicionar dignament i de forma definitiva el patrimoni d’’habitatge social.

Habitatges de lloguer de pisos tutelats o assistits per a compartir amb dissenys específics fomentant la solidaritat i l’’intercanvi intergeneracional.

Impulsar una reforma de la llei del mercat hipotecari per tal d’incorporar-hi mesures de protecció dels adquirents d’’habitatges i subscriptors d’hipoteques, a fi de protegir les famílies sobre endeutament. Regulació del manteniment d’’habitatge en cas d’insolvència transitòria”.

Complementar la política d’’habitatge gravant progressivament els habitatges desocupats i ociosos en funció del nombre d’’anys que estan els habitatges buits per a afavorir el seu lloguer i frenar l’’especulació immobiliària mitjançant el recàrrec de l’’impost sobre béns i immobles per part dels ajuntaments sobre habitatges buits excepte l’’habitatge habitual, els que compten amb contracte d’’arrendament i els destinats a ús recreatiu i turístic (màxim un per contribuent).

Creació de registres d’habitatges no habituals.

Penalització fiscal dels anomenats “passes”” o compra-vendes successives d’habitatge quan encara sols existeixen sobre el plànol, pràctica que afavoreix la utilització de la construcció com a excusa per a la defraudació d’’imposts.

Implantació de sistemes de lloguer que afavorisquen també la rehabilitació d’habitatges. Aquells propietaris d’habitatges antics que accepten llogar-los a particulars per un preu taxat inferior al de mercat, seran compensats de les seues pèrdues amb subvencions adreçades a la rehabilitació de l’’immoble.