Bota al contingut principal

Al segle XXI, el medi ambient ha de passar de ser entès com un obstacle per al desenvolupament a convertir-se en motor de l’’economia i factor de creació d’’ocupació.

En aquesta legislatura elaborarem l’’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible del País Valencià com a full de ruta per avançar en el desenvolupament sostenible amb l’’horitzó fixat a l’’any 2026. L’EDSC identifica les tendències que es produeixen sobre un conjunt de variables molt vinculades al desenvolupament sostenible (ocupació del territori, energia i canvi climàtic, mobilitat, cicle de l’’aigua i residus) per tal de definir els plans i programes que caldrà desplegar fins a l’any 2026 per garantir la sostenibilitat.

En matèria d’’energia, COMPROMÍS proposa l’’impuls de les energies renovables (biomassa, geotèrmia, solar, eòlica) i estratègies d’’estalvi i eficiència; anticipar-se a la propera crisi també vol dir fer front al canvi climàtic.

Pel que fa a la mobilitat, és indispensable avançar en la seua electrificació.

Ens comprometem a impulsar el transport ferroviari desplaçant el transport de mercaderies i de persones viatgeres de la carretera al ferrocarril. En l’’actual context de reducció de les inversions, cal centrar els esforços en el ferrocarril convencional, millorant-ne les infraestructures per ampliar la capacitat de la xarxa i les freqüències.

COMPROMÍS es compromet a seguir impulsant la nova cultura de l’’aigua: estalviar, reutilitzar, dessalinitzar i recuperar aqüífers.

Quant a la biodiversitat, cal continuar treballant per aturar la seua pèrdua al País Valencià, pel seu valor intrínsec i per la seua contribució al benestar humà, assumint els compromisos internacionals i molt especialment els objectius de la nova estratègia europea sobre biodiversitat.