Bota al contingut principal

Incorporació del rol de la participació ciutadana en la pressa de decisions a tots els nivells.

Incorporació dels mecanismes de referèndum i de la consulta ciutadana com a instruments normalitzats.

Reconeixement institucional i suport públic a l’’associacionisme.

Instituir una política pública de la memòria Democràtica.

Extensió i garantiu de l’’ús de la llengua de signes.