Bota al contingut principal

Regular les polítiques de les hipoteques inverses per als majors amb la finalitat d’’establir garanties.

Pla d’’envelliment actiu des de l’’acció intersectorial i la solidaritat intergeneracional basades en la salut, la participació i la seguretat.

Pla normatiu de regulació de l’’atenció sòcio-sanitària.

Establir plans especials per a atendre els principals problemes de la tercera edat que afecten tant qüestions econòmiques, mèdiques, soledat, rebuig familiar, marginació social.

Assistència mèdica i social, particularment establir instruments per a un seguiment d’’actituds de rebuig social i de maltractaments a l’’ancià.

Establir fórmules per a què la gent major puga integrar-se en empreses per a traslladar la seua experiència per a aconsellar, sentir-se útil, treballar, ajudar la família, gaudir de la vida i descansar.

Redefinir els objectius de la geriatria per a aconseguir mantenir l’’ancià al seu domicili en condicions funcionals i independents amb una digna qualitat de vida. Afavorir la seua salut física i mental, en condicions físiques, psíquiques i socials d’’autosuficiència.

Desenvolupament d’’un sistema assistencial a tots els nivells amb atenció integral (treball en equip) i mobilització de tots els recursos necessaris per a la seua reinserció.

Garantir l’’assistència prolongada en cas de necessitat tant fora com dins del domicili.

Cal crear una xarxa de Centres de dia públics, per a la denominada Tercera Edat en el marc de desplegament de La Llei d’’Atenció a les persones amb dependència.

Establir unitats de llarga estada adaptades a les seues circumstàncies així com residències assistides.

Reorganització dels serveis sanitaris dirigint-los més cap a la prevenció que cap a la recuperació.

Plans d’’Habitatge específic per a la gent major, ja que el 69% té habitatge propi, encara que molts no tenen les característiques adequades, mitjançant desgravacions fiscals d’’adaptació dels habitatges.

Foment de les cooperatives residencials de primera o segona residència de gent major.

Desgravació fiscal de les inversions a les cooperatives residencials de gent major.

Aprovació d’’una llei de cooperativisme residencial per a gent major.

Control sobre les noves fórmules de venda d’’habitatges a canvi d’’una renda i control exhaustiu sobre les cessions testamentals de residents majors en residències privades.

L’’Administració pública ha de prendre les mesures necessàries per garantir els protocols d’’atenció sòcio-sanitària i els equipaments específics per evitar la marginació o discriminació de la gent gran LGTB, especialment d’’aquelles persones que es troben en situació de dependència i desemparament. És important, en aquest sentit, realitzar un informe sobre la situació de la gent gran LGTB al País Valencià.

Proporcionar formació especifica a les persones professionals que treballen i atenen a la gent gran LGTB. Oferir assessorament i acompanyament al usuaris i usuàries LGTB que són a les residències sense poder expressar ni viure públicament la seua afectivitat i sexualitat. Retirada de les subvencions públiques a les residències i centres de majors que cometen pràctiques LGTBfòbiques.