Bota al contingut principal

Garantir una renda mínima agrària i ramadera.

Creació d’un Observatori de Preus amb capacitat per a regular el preu mínim en origen que garantisca la seua rendibilitat.

Garantir un preu màxim en destí, per a què d’’aquesta manera el consumidor adquirisca el producte a un preu raonable que incentive el seu consum i al mateix temps controle l’’increment de la inflació alimentaria.

Establir preus professionals als carburants destinats a l’’agricultura i la ramaderia.

Augmentar les ajudes de la Generalitat valenciana als sectors agrícola i ramader, destinant-les a millorar la qualitat, la productivitat, la modernització, la qualitat de vida i de treball, subvencionant joves agricultors i ramaders, explotacions cooperatives, societats de regants, etc.

Ajuda i promoció al cooperativisme agrari i ramader.

Promocionar, enfortir i consolidar les denominacions d’’origen per afavorir el consum dels seus productes.

Foment de la diversificació de cultius i pràctiques agràries.

Investigació i desenvolupament de productes agraris i de la ramaderia per a la seua utilització o reutilització per a la generació i producció d’’energies alternatives.

Establir una política comercial, amb l’’obertura a nous mercats emergents, oferint un producte de seguretat, qualitat i amb garanties alimentàries.

Creació i regularització dels procediments contractuals entre els productors i els comerciants, per garantir i protegir el seu compliment, reduint el termini de pagament dels productes actualment establert.

Blindar l’’entrada de productes de països tercers que no tinguen les garanties sanitàries, tant per als consumidors, com per a la possible proliferació de noves plagues que puguen afectar els nostres productes.

Establir per llei la depuració d’’aigües residuals i la seua reutilització, la transformació i modernització de les infraestructures de les instal·lacions de reg per a reduir els consums, millorar i maximitzar l’’aprofitament hídric.

L’’orientació i el condicionament de la política agrària ha d’’orientar-se paulatinament a la reducció en la utilització de fitosanitaris per a produir un producte de més qualitat i, si és possible, ecològic.

En l’’àmbit de la ramaderia hem de prendre el mateix camí i incentivar l’eliminació de la utilització de dioxines i hormones utilitzades per a l’’alimentació del ramat, ja que afecta la salut publica.

Assessorament als agricultors i ramaders i ajudes per a dur a terme tots aquests canvis. Augment de les inversions adreçades a la construcció i manteniment d’’infraestructures, especialment de les relacionades amb la cadena del fred, imprescindible per a la conservació d’’aliments i medecines.

Impuls a l’’agricultura ecològica
Exigència d’’etiquetatge clar i ben visible en relació a transgènics, additius i components alimentaris de risc (com ara olis hidrogenats, greixos transgènics, etc.). Prohibició d’’aquells additius alimentaris que no aporten millores nutricionals i generen riscs per la salut. Persecució més efectiva de la utilització inadequada i fraudulenta dels apel·latius bio-, eco-, saludable, etc., en aliments que no provenen de l’’agricultura ecològica i que no justifiquen els beneficis que anuncien.

La creació d’’un Institut Valencia d’’Agricultura i Ramaderia Ecològica, que promoga l’’agricultura, la producció i el consum de productes alimentaris de caràcter ecològic.

Establir ajudes i exempcions fiscals per a promoure la implantació de activitats agràries i ramaderes de caràcter ecològic.

Penalització fiscal dels adobs químics de síntesi i dels plaguicides de major risc ecològic o per la salut de les persones. Major vigilància i control en la venda, distribució i emmagatzematge de fitosanitaris i de la recuperació dels seus residus i envasos.

Incentivació de les tècniques de producció ecològica. Suport al cooperativisme i l’’associacionisme al respecte.

Establiment de xarxes de distribució i venda dels productes ecològics.

Utilització de productes ecològics en establiments oficials i centres públics (oficines, seus d’’institucions, hospitals, centres educatius, etc.) que depenguen de l’’administració.

Reconeixement de les teràpies alternatives i les medecines no convencionals; regulació i legalització d’’aquestes pràctiques i foment i control dels medicaments basats en productes naturals.

Foment de la compra pública de productes provinents de l’’agricultura ecològica, el reciclatge i el comerç just. Regulació per fomentar l’’ús d’aquests productes en tota classe d’’edificis i instal·lacions que depenguen de les institucions públiques.