Bota al contingut principal

Millora de la normativa per evitar maltractes als animals. Elaboració d’’una llei que establisca i regule els drets dels animals.

Restriccions als espectacles amb animals per garantir els mínims danys.

Regulació de les condicions de transport, cria i sacrifici dels animals destinats a alimentació humana per evitar el sofriment innecessari.

Increment de les sancions per abandonament o maltractament als animals de companyia