Bota al contingut principal

Promoció de programes de disminució del risc i reducció del dany, així com programes de desintoxicació orientats a l’’abstinència i al consum responsable de substàncies.

Augment de recursos per a les persones drogodependents i les seues famílies. (Suport psicosocial i jurídic, plans de reinserció social, habitatges tutelats. Modificació de les mesures penitenciàries perquè els compliments es realitzen en centres adequats de deshabituació i orientats a la reinserció social).