Bota al contingut principal

Disseny d’una carrera investigadora integral que prenga en consideració totes les etapes en la investigació, des de la fase predoctoral, passant per la postdoctoral inicial i finalitzant amb l’estabilitat dels investigadors sèniors amb experiència”. Conversió de les beques postdoctorals de personal investigador en contractes laborals i contractació del becaris predoctorals.

Reforma en profunditat de l’’Estatut del Personal Investigador en Formació per acabar amb la situació de precarietat i inseguretat laboral dels joves investigadors, per tal de incentivar la carrera investigadora de i evitar la fugida constant de cervells cap a l’’estranger.

Respecte a l’’Estatut del Personal Investigador en Formació, reclamem que l’’oferta de beques postdoctorals es mantinga.

Articular mesures per tal de fer obligatori la contractació des investigadors, facen la seua investigació a l’estranger o a l’Estat.

Proposem la contractació des del primer dia d’aquelles beques-contracte predoctorals existents.

Cal fer una revisió específica de les beques associades a projecte per obligar a passar-les a contracte.

Assumir la Carta Europea de l’Investigador, on especifica que tots els investigadors (des de la fase de postgrau) es consideren professionals i han de ser tractats com a tals, i no com una extensió del període de formació universitària.

Creació d’’una mesa de diàleg permanent amb les associacions de defensa dels investigadors, tant en fase inicial com sèniors (Precarios, Associació d’Investigadors Ramón y Cajal…) i amb les universitats públiques i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per tal d’abordar des del consens totes les qüestions relatives a la carrera investigadora.

Separació dels pressupostos d’I+D+I de caràcter militar de l’I+D+I de caràcter civil, transparència en la seua assignació 595.

Arribar d’una I+D+I de caràcter civil s’’augmente fins al 2% que és la mitjana dels 25 de la Unió Europea.