Bota al contingut principal

Les emissions de gasos d’efecte d’’hivernacle dels sectors difusos al País Valencià van augmentar substancialment, des de l’’any base de referència (1990) fins a l’’any 2005. Això ha tingut un efecte innegable sobre les temperatures, que segons dades de l’INM, s’’han incrementat una mitjana de 0,15 graus per dècada des de mitjans del segle XX. Els propers
anys seran decisius per reduir els gasos d’efecte hivernacle i la contaminació, i la llei autonòmica ha de fixar mesures concretes que permeten l’’assoliment dels seus objectius de reducció dels volums d’’emissions de CO2, per la qual cosa proposem les següents mesures:

Promoure amb els agents socials i econòmics un Pacte Nacional pel Clima en què la proposta central siga l’’aprovació d’una llei marc de lluita contra el canvi climàtic que englobe el conjunt de mesures legislatives, de planificació i gestió per adoptar en tots els sectors econòmics i les polítiques públiques, tal com ja han fet França, Califòrnia o Escòcia, i el País Basc està en procés de fer.

Potenciar incentius fiscals, especialment a les petites i mitjanes empreses, per a la modernització d’’equipaments i dels processos productius; producció neta i estalvi energètic i d’’aigua; estímul fiscal de la implantació d’’energies renovables, penalitzant les energies brutes o contaminants.

Fomentar processos productius baixos en carboni als serveis, la indústria i l’’agricultura generant menys residus per tal d’’assolir l’’objectiu de reducció del 30% de les emissions de CO2 al País Valencià. Desenvolupar un pla ambiciós de mitigació i adaptació al canvi climàtic 2013-2020 que done continuïtat al Pla de mitigació 2008-2012, així com el desplegament de l’’Estratègia Valenciana per al Desenvolupament Sostenible per tal de reforçar l’’aplicació del Pla Valencià de lluita contra el canvi climàtic.

Definir una proposta unilateral del País Valencià per passar a l’’objectiu de reduir el conjunt d’’emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 30% el 2020 i 80% al 2050, alineant-nos amb els països més avançats d’’Europa (Gran Bretanya, França, Alemanya, etc.).

Revisar el Pla de l’’Energia del País Valencià i la planificació territorial i sectorial de mobilitat –-tant de les infraestructures com dels plans de persones viatgeres- per tal d’’incorporar de forma més determinant l’’assoliment dels objectius de lluita contra el canvi climàtic, la contaminació i l’’eficiència i estalvi energètics.

Desenvolupar i donar suport a les empreses per al desplegament de la Directiva d’’ampliació del mercat d’’emissions.

Reduir les emissions en els sectors difusos (agricultura, edificació, serveis, empreses que no estan dins del mercat d’’emissions, mobilitat, residus, institucions i ciutadania) per mitjà de la concertació, les mesures de foment i una fiscalitat verda.

Desplegar el Pla Valencià d’adaptació al canvi climàtic i el Pla de mitigació de canvi climàtic 2012-2020.

Incrementar el pressupost per a les polítiques de canvi climàtic i consolidar l’’Oficina Valenciana del Canvi Climàtic.

Desenvolupar un reglament propi per als anomenats “projectes domèstics”” de reducció addicional d’’emissions a escala regional.

Elaborar un Pla Marc de Mitigació 2008-2012 i l’’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible per generar el trànsit cap a una economia competitiva baixa en carboni, convertint el País Valencià en un referent internacional i generant ocupació verda de qualitat. Creació d’’un centre educatiu i divulgatiu del canvi climàtic.