Bota al contingut principal

Equiparació d’’ajudes i bonificacions generals de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses.

Regulació de la guarda i custòdia compartida com a criteri general.

Regulació estatal de mediació familiar com a solució pacífica dels conflictes en l’’àmbit familiar.

Desenvolupar un nou model de gestió institucional dels conflictes familiars, basat en la mediació familiar i en el principi d’’igualtat dels ciutadans davant la llei.

Reformar els articles del codi civil que regulen la guarda i custòdia dels menors després de la separació dels progenitors.

Una reforma del dret matrimonial valencià per introduir la custòdia compartida com a criteri general.

Fixar per llei la creació d’’òrgans d’’anàlisi i control dels Equips Psicosocials adscrits als Jutjats de Família, així com la creació de protocols d’’actuació per a tots els especialistes.

Endurir la normativa legislativa que sanciona amb mesures civils i/o penals les conductes d’’obstrucció de la relació parentofilial.

Crear, si més no, un servei de mediació familiar per cada partit judicial.

Dissenyar noves polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar que faciliten l’’aplicació de la custòdia compartida, amb mesures de flexibilització de l’’horari laboral de tots dos progenitors.

Entre les polítiques de suport familiar específiques per a famílies postdivorci destaquem:
– Ajudes directes i facilitats d’’accés a l’’habitatge al progenitor que ha perdut l’’habitatge.
– Incentius econòmics i flexibilització laboral per a tots aquells progenitors que vulguen augmentar la seua dedicació a la criança dels fills i filles.