Bota al contingut principal

Elaborar un pla, consensuat amb els representants dels treballadors i treballadores que done a RTVV estabilitat en el seu finançament, i assegure la seua independència informativa.

Creació de mecanismes de participació dels treballadors com Consells d’’Informació, així com la seua participació al Consell d’’Administració.

Les línies principals del nostre programa, que en tot cas caldria consensuar amb la representació dels treballadors, són les següents:

Elaboració d’’un pla de viabilitat econòmica per a la ràdio televisió autonòmica.

Establiment de mecanismes que milloren les garanties democràtiques en el seu funcionament.

Reforma dels òrgans de gestió de RTVV.

Modificació del sistema d’’elecció del Director General que passaria a ser triat per una majoria de 2/3 dels diputats i diputades autonòmics.

Establiment de mecanismes de participació ciutadana i de control democràtic per mitjà de la creació, entre altres nous instruments, del Consell Assessor.

Traure el Consell d’’Informatius de la seua inoperància actual i recuperar tota la seua capacitat legal així com les competències.

Impulsar la creació del Consell Valencià de l’’Audiovisual com a entitat reguladora del sector i amb capacitat sancionadora.

Al País Valencià, a Catalunya i les Illes s’’han de poder vore i escoltar les ofertes públiques fetes en valencià. La tecnologia digital ho fa possible, tan sols cal tindre la voluntat política per fer-ho.