Bota al contingut principal

Apostem per reforçar el model públic de serveis d’’ocupació amb un nou model territorial de la Xarxa Pública d’’Ocupació del País Valencià que establisca nous mecanismes de relació entre la Generalitat i els governs locals per millorar l’’ocupació i l’’atenció a persones i empreses, i apostar per un sistema de concerts directes entre el SERVOF i el territori en base a contractes programa definits amb anàlisi i planificació estratègica del territori.

COMPROMÍS defensa les següents mesures:

Millorar la promoció dels serveis públics d’’ocupació. Augmentar la dotació de recursos econòmics i humans del SOC i, especialment, les oficines que permeta els canvis organitzatius, de gestió i tecnològics amb l’’objectiu de donar resposta a l’’augment de persones en atur. Cal potenciar l’anàlisi de les necessitats reals de qualificació de les noves ocupacions lligades al canvi de model productiu per tal de poder ajustar la formació de les persones aturades a aquestes necessitats.

Impulsar un nou model de la Xarxa Pública d’’Ocupació del País Valencià. Incrementar els recursos econòmics per a les polítiques actives d’’ocupació, i constitució d’’una veritable xarxa pública coordinada de serveis d’’orientació laboral, d’’intermediació social amb els recursos de la Generalitat i l’’Administració local.

Elaborar un Pla Director dels serveis d’ocupació públics al País Valencià consensuat amb sindicats, patronals i entitats municipalistes amb l’’objectiu d’’assolir un servei d’’ocupació eficaç i eficient, dimensionat a les necessitats del país, que aprofundisca en les necessitats del mercat de treball i que es fixe com a repte assolir els estàndards de qualitat dels millors serveis europeus.

Impulsar la reforma de la Llei d’ordenació del sistema d’’ocupació i de creació del SERVOF, garantint el caràcter plenament públic dels serveis d’’ocupació i intermediació. Crear un espai de col·laboració entre el SERVOF i la Inspecció de Treball per lluitar contra el frau en la contractació i la prevenció de riscs laborals i la discriminació per raó de sexe.

Impulsar la unificació de les polítiques actives i passives, traspassant la gestió d’’aquestes a la Generalitat.

Desenvolupar les activitats de la Inspecció de Treball reforçant els cossos d’’inspectors i subinspectors per lluitar contra les irregularitats, especialment per reduir l’’economia
submergida o irregular.